VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Con Người Từ Đâu Mà Có?

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 460 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/10/2017 8:6:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đấng Cứu Thế, Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/13/2014; 162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/11/2017 23:57:23
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đức Chúa Trời, Ngài Là Ai?

Ê-sai 51:12-13a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/6/2014; 214 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 23:42:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Gia Trưởng Kính Sợ Chúa

Gióp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/22/2014; 312 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/6/2017 7:43:35
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 198 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:18:41
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Ơn Cứu Chuộc Lạ Lùng

Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/8/2014; P: 6/21/2014; 373 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/19/2017 18:5:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Trách Nhiệm Của Cha Mẹ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/4/2014; 416 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/8/2017 23:22:6
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/27/2014; 369 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 10:33:50
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Sống Lại Rồi

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/20/2014; 258 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:18:58
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Thương Khó Vì Ai

Thi-thiên 22:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/18/2014; 243 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:19:18
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  10 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng