VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Kinh Thánh Từ Đâu Đến

Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 380 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:40:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước Đi Trong Hiệp Một

Giăng 17:20-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 280 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2018 2:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/10/2014; 196 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:13:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Yên Ủi Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 180 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 15:2:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bạn Chọn Con Đường Nào?

Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/3/2014; 330 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 2:46:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Con Người Từ Đâu Mà Có?

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 530 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 3:7:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Cứu Thế, Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/13/2014; 213 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 9:45:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời, Ngài Là Ai?

Ê-sai 51:12-13a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/6/2014; 261 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 8:5:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gia Trưởng Kính Sợ Chúa

Gióp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/22/2014; 353 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 21:15:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 272 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2018 10:59:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.