VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Kinh Thánh Từ Đâu Đến

Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 354 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/9/2018 8:57:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Bước Đi Trong Hiệp Một

Giăng 17:20-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 254 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2018 19:8:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/10/2014; 179 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/20/2018 3:38:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Yên Ủi Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/6/2018 20:18:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Bạn Chọn Con Đường Nào?

Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/3/2014; 311 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 9:21:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Con Người Từ Đâu Mà Có?

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 501 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 12:36:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Cứu Thế, Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/13/2014; 186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 14:35:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đức Chúa Trời, Ngài Là Ai?

Ê-sai 51:12-13a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/6/2014; 233 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/17/2018 20:11:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Gia Trưởng Kính Sợ Chúa

Gióp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/22/2014; 335 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 10:35:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 236 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 8:40:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng