VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 137 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2017 15:10:9
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Người Về Từ Máng Cỏ

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 82 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 8:22:27
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Quà Giáng Sinh Vô Giá

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 143 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 6:21:31
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tin Mừng Cho Kẻ Nghèo

Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2017 15:32:30
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Giô-sép Trong Niềm Tin

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 70 xem
Xem lần cuối 1/17/2017 17:55:46
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Vì Sao Chúa Đến

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 96 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2017 9:36:53
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa Và Biết Ơn Tình Người

Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/20/2016; 116 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2017 11:22:19
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa Trong Cầu Nguyện

Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 105 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/6/2017 7:9:13
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Lời Tạ Ơn Của Người Được Cứu

Thi-thiên 40:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/6/2016; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 11:15:48
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Phước Hạnh Trong Lời Chúa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/30/2016; 168 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2017 20:53:26
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng