VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 63 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/16/2017 17:54:26
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Tấm Lòng Người Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/26/2017; P: 12/5/2017; 51 xem
Xem lần cuối 12/15/2017 12:53:52
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Chớ Quên Tạ Ơn Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 69 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2017 21:41:39
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Bỏ Chúa Con Biết Theo Ai

Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/5/2017; P: 11/12/2017; 86 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2017 17:55:21
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Bánh Của Sự Sống

Giăng 6:32-59
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 48 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/5/2017 21:2:9
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Bé Dâng Chúa Điều Mình Có

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/22/2017; P: 11/1/2017; 38 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2017 3:17:40
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Giăng 4:1-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/8/2017; P: 10/16/2017; 95 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2017 14:56:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Các Ngươi Phải Sanh Lại

Giăng 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/1/2017; P: 10/7/2017; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2017 16:5:12
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Nhà Cầu Nguyện

Giăng 2:13-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/24/2017; P: 10/7/2017; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2017 16:3:1
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Tiệc Cưới Thành Ca-na

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/17/2017; P: 9/24/2017; 72 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2017 23:18:22
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng