VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Món Quà Vô Giá

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/24/2017; P: 1/1/2018; 105 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 10:36:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Con Trời Giáng Thế

Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/17/2017; P: 1/1/2018; 101 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2018 14:2:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Mục Đích Chúa Vào Đời

Ê-sai 42:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/10/2017; P: 1/1/2018; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 21:27:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 127 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 14:27:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tấm Lòng Người Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/26/2017; P: 12/5/2017; 125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 12:9:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chớ Quên Tạ Ơn Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 19:56:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bỏ Chúa Con Biết Theo Ai

Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/5/2017; P: 11/12/2017; 138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2018 22:51:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bánh Của Sự Sống

Giăng 6:32-59
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 102 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 10:54:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bé Dâng Chúa Điều Mình Có

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/22/2017; P: 11/1/2017; 79 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 6:21:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Giăng 4:1-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/8/2017; P: 10/16/2017; 150 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 13:31:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.