VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Món Quà Vô Giá

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/24/2017; P: 1/1/2018; 75 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2018 17:53:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Con Trời Giáng Thế

Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/17/2017; P: 1/1/2018; 68 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/7/2018 9:23:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Mục Đích Chúa Vào Đời

Ê-sai 42:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/10/2017; P: 1/1/2018; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2018 9:24:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 108 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2018 1:25:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tấm Lòng Người Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/26/2017; P: 12/5/2017; 97 xem
Xem lần cuối 7/12/2018 17:54:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chớ Quên Tạ Ơn Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 103 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2018 12:46:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Bỏ Chúa Con Biết Theo Ai

Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/5/2017; P: 11/12/2017; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/6/2018 23:48:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Bánh Của Sự Sống

Giăng 6:32-59
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 77 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2018 8:41:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Bé Dâng Chúa Điều Mình Có

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/22/2017; P: 11/1/2017; 67 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2018 12:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Giăng 4:1-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/8/2017; P: 10/16/2017; 125 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2018 7:21:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới