VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Món Quà Vô Giá

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/24/2017; P: 1/1/2018; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 2:27:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Con Trời Giáng Thế

Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/17/2017; P: 1/1/2018; 83 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 11:53:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Mục Đích Chúa Vào Đời

Ê-sai 42:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/10/2017; P: 1/1/2018; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 12:27:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 118 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 13:8:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tấm Lòng Người Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/26/2017; P: 12/5/2017; 108 xem
Xem lần cuối 5.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chớ Quên Tạ Ơn Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 10:33:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bỏ Chúa Con Biết Theo Ai

Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/5/2017; P: 11/12/2017; 126 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 17:58:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bánh Của Sự Sống

Giăng 6:32-59
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 93 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 3:3:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bé Dâng Chúa Điều Mình Có

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/22/2017; P: 11/1/2017; 71 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/5/2018 20:1:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Giăng 4:1-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/8/2017; P: 10/16/2017; 133 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/10/2018 20:51:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.