VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Summer Photo

Đấng Thánh Hóa

Giăng 17:6-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/6/2017; P: 8/14/2017; 17 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 17:47:6
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đấng Christ Là Đấng Cứu Rỗi

Khải-huyền 7:9-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 61 xem
Xem lần cuối 8/15/2017 16:0:48
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tấn Tới Trong Ân Điển (Phần 2)

2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 8:46:38
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Ân Điển Đủ Cho Con Rồi

2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2017 20:57:5
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Của Hồi Môn Cho Con

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/11/2017; P: 6/13/2017; 73 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2017 10:0:10
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đức Tin Người Cơ-đốc

Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/4/2017; P: 6/12/2017; 59 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2017 4:57:18
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Những Người Mẹ Can Trường

2 Sa-mu-ên 221:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/12/2017 7:54:28
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Người Vợ, Người Mẹ Tuyệt Vời

Châm-ngôn 31:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 60 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/12/2017 7:54:34
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Thánh Lễ Tiệc Thánh

1 Cô-rinh-tô 11:23-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/13/2017 21:6:54
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Chạy Xong Cho Cuộc Đua

1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/30/2017; P: 5/7/2017; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/12/2017 7:54:45
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng