VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Món Quà Vô Giá

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/24/2017; P: 1/1/2018; 119 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:36:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Con Trời Giáng Thế

Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/17/2017; P: 1/1/2018; 114 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:36:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Chúa Vào Đời

Ê-sai 42:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/10/2017; P: 1/1/2018; 112 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:36:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 141 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:36:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Người Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/26/2017; P: 12/5/2017; 134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:36:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chớ Quên Tạ Ơn Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 142 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 12:39:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bỏ Chúa Con Biết Theo Ai

Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/5/2017; P: 11/12/2017; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:36:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bánh Của Sự Sống

Giăng 6:32-59
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 110 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:37:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bé Dâng Chúa Điều Mình Có

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/22/2017; P: 11/1/2017; 85 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 11:52:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Đàn Bà Sa-ma-ri

Giăng 4:1-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/8/2017; P: 10/16/2017; 156 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 11:34:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.