VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/29/2021; 381 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/25/2024 12:28:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/22/2021; P: 8/25/2021; 345 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 0:25:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 312 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/2/2024 0:35:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:33-12:2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/8/2021; P: 8/13/2021; 334 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 17:19:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/25/2021; P: 7/26/2021; 461 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 5:40:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/18/2021; P: 7/20/2021; 431 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 0:19:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:1-25
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/11/2021; P: 7/14/2021; 319 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 14:36:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 454 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/2/2024 6:11:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/6/2021; P: 6/8/2021; 362 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 0:24:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/30/2021; P: 6/3/2021; 479 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 0:24:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.