VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/10/2021; 121 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 12:7:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/3/2021; P: 10/4/2021; 58 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 11:46:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/26/2021; 171 xem 3 lưu
Xem lần cuối 47.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/19/2021; P: 9/20/2021; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 15:4:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/5/2021; P: 9/6/2021; 105 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 10:51:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/29/2021; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 13:32:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/22/2021; P: 8/25/2021; 131 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 4:51:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 61 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 23:45:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:33-12:2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/8/2021; P: 8/13/2021; 122 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:23:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/25/2021; P: 7/26/2021; 222 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 16:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.