VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tận Dụng Cơ Hội

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 219 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 21:33:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trông Đợi Gì Trong Mùa Giáng Sỉnh

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 20:35:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nói Với Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 271 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 15:59:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mảnh Đất Nào Của Bạn?

Ma-thi-ơ 13:3-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 165 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 20:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Điều Đáng Phải Tạ Ơn

Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 348 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 20:35:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Thể Làm Một Mình

Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 208 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 20:35:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Nay Là Ngày Có Tin Lành

2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/21/2018; 198 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 20:57:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chấp Sự, Ông Là Ai?

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 4:50:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Sư, Ông Là Ai?

Ê-phê-sô 4:7-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/7/2018; 288 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 20:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tín Hữu Trong Hội Thánh

Rô-ma 16:3-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/23/2018; 293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 3:15:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.