VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Hai Điều Đáng Phải Tạ Ơn

Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 44 xem
Xem lần cuối 40.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Không Thể Làm Một Mình

Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 165 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 22:55:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ngày Nay Là Ngày Có Tin Lành

2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/21/2018; 151 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 22:56:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chấp Sự, Ông Là Ai?

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 236 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 11:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Mục Sư, Ông Là Ai?

Ê-phê-sô 4:7-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/7/2018; 249 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 22:56:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tín Hữu Trong Hội Thánh

Rô-ma 16:3-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/23/2018; 275 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 12:11:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Một Hội Thánh Được Nhớ Mãi

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/16/2018; 171 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 7:52:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Thấy Gì Ở Tương Lai?

Sáng-thế Ký 13:14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 229 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 9:50:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Nói Về Đồng Tiền Dâng Hiến

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 297 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/9/2018 6:55:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sa-mu-ên Đi Học

1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/12/2018; 290 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/19/2018 4:58:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.