VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Tín Hữu Trong Hội Thánh

Rô-ma 16:3-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/23/2018; 129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.57 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Một Hội Thánh Được Nhớ Mãi

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/16/2018; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 21:58:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Thấy Gì Ở Tương Lai?

Sáng-thế Ký 13:14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 178 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 13:25:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Nói Về Đồng Tiền Dâng Hiến

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 268 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 21:58:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sa-mu-ên Đi Học

1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/12/2018; 276 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 21:59:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ba Lời Dạy Quan Trọng

Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/5/2018; 462 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 10:33:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Công Dân Nước Trời

Phi-líp 3:17-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/29/2018; 218 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 21:57:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Trên Đường Đua

Phi-líp 3:1,12-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/22/2018; 206 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 22:0:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Theo Chúa Lời Hay Lỗ?

Phi-líp 3:4-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/1/2018; 290 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 21:56:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Trọng Trách Người Cha

Gióp 1:1-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 22:26:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.