VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lòng Biết Ơn

Lòng Biết Ơn

Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 342 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 9:11:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Với Tôi

Chúa Với Tôi

Thi-thiên 116:1-2
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:1/29/2017; 551 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 1:34:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tinh Thần Giáng Sinh: Hy Vọng

Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:11/27/2016; P: 12/13/2016; 424 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 14:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tha Thứ Nhau

Tha Thứ Nhau

Ma-thi-ơ 18:21-35
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:9/4/2016; P: 9/5/2016; 1233 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 12:7:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Nhà Đức Chúa Trời

Người Nhà Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 882 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 9:12:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Chúa Cho Chính Tôi

Lời Chúa Cho Chính Tôi

Thi-thiên 119
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:9/14/2014; 1346 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 7:9:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.