VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Được Làm Bạn Với Chúa

Giăng 15:13-15
Ông Trương Anh
C:8/5/2018; P: 8/29/2018; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 5:35:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ôn Cố Tri Tân

Khải-huyền 2:1-7
Ông Trương Anh
C:7/1/2018; P: 7/9/2018; 190 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 5:55:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thập Tự Giá

Ga-la-ti 2:20
Ông Trương Anh
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 478 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 12:55:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chữ Hiếu Trong Cơ Đốc Giáo

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Ông Trương Anh
C:7/12/2012; 640 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 19:26:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.