VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hình Thành Của Giao Ước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:6/30/2018; P: 7/6/2018; 176 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 15:59:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Thỏa Lòng

Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-34
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:7/5/2016; P: 10/6/2016; 501 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 14:58:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Của Người Đi Theo Chúa Giê-xu

2 Cô-rinh-tô 12:9-10
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 195 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 23:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trượng Phu Trong Ân Sủng

1 Cô-rinh-tô 16:13-14
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:6/30/2016; P: 8/6/2017; 154 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 19:1:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa, Đấng Hiện Diện Linh Động

Giăng 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 877 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 5:44:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.