VietChristian
VietChristian
httl.org

Xin Dò Xét Con

Xin Dò Xét Con

Thi-thiên 139:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/20/2018; P: 5/22/2018; 213 xem 1 lưu
Xem lần cuối 41.81 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Khuyên Của Mẹ

Lời Khuyên Của Mẹ

Châm-ngôn 31:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 18:42:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nơi Kín Đáo

Nơi Kín Đáo

Ma-thi-ơ 6:5-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/29/2018; P: 5/1/2018; 280 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 9:3:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tìm Nơi Vắng Vẻ

Tìm Nơi Vắng Vẻ

Lu-ca 4:38-44
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/15/2018; P: 4/17/2018; 309 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Con Muốn Gì?

Con Muốn Gì?

Mác 10:46-52
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/8/2018; P: 4/10/2018; 561 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 8:39:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vì Giê-xu Sống

Vì Giê-xu Sống

Lu-ca 24:13-34
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/1/2018; P: 4/3/2018; 221 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 14:46:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Mời Đặc Biệt

Lời Mời Đặc Biệt

1 Phi-e-rơ 5:1-5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/25/2018; P: 3/28/2018; 324 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 14:46:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chung Hưởng Ơn Phước

Chung Hưởng Ơn Phước

1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 235 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 14:47:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sống Giữa Những Người Không Hiểu Mình

Sống Giữa Những Người Không Hiểu Mình

1 Phi-e-rơ 2:11:20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/4/2018; P: 3/7/2018; 568 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 14:47:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xây Dựng Gì?

Xây Dựng Gì?

1 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 367 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 21:34:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng