VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ánh Sáng Của Sự Sống

Ánh Sáng Của Sự Sống

Giăng 1:4-14; Giăng 12:46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 156 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 16:10:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sự Sống Đời Đời

Sự Sống Đời Đời

Giăng 5:39-40; 1 Giăng 5:1-5,11-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 293 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 22:27:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ban Cho

Ban Cho

Thi-thiên 85
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 270 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 13:42:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vì Chúa Yêu Thương

Vì Chúa Yêu Thương

Giăng 3:11-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 286 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 11:17:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhìn Biết Chúa

Nhìn Biết Chúa

Thi-thiên 139
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 183 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 18:23:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Tỉnh Hồn Nhau

Làm Tỉnh Hồn Nhau

Phi-lê-môn 1:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 358 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 14:14:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Gì Khi Bất Đồng?

Làm Gì Khi Bất Đồng?

Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 389 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 23:40:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Vững Mạnh Linh Hồn

Làm Vững Mạnh Linh Hồn

Công-vụ các Sứ-đồ 14:20-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 323 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 0:34:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khen Chê Của Đời

Khen Chê Của Đời

Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/7/2018; P: 10/8/2018; 593 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 18:14:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chia Sẻ Thuốc Giải Độc

Chia Sẻ Thuốc Giải Độc

Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-17,32-33,38-39,44-52
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 435 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 1:35:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.