VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sốt Sắng Phục Vụ

Sốt Sắng Phục Vụ

Rô-ma 12:11-12;
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 202 xem
Xem lần cuối 8/18/2018 14:7:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thương Thật

Thương Thật

Rô-ma 12:9-10; 1 Giăng 4:18-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 313 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 19:59:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Bạn

Tình Bạn

Châm-ngôn 17:17,24; Châm-ngôn 25:17,20; Châm-ngôn 26:18-19; Châm-ngôn 27:5,6,9,14; Châm-ngôn 28:23; Châm-ngôn 29:5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/29/2018; P: 7/30/2018; 320 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 8:38:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Đáp Êm Diu

Lời Đáp Êm Diu

Châm-ngôn 15:1-4,23-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/22/2018; P: 7/25/2018; 350 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 12:32:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thâu Trữ Trong Mùa Gặt

Thâu Trữ Trong Mùa Gặt

Châm-ngôn 10:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 309 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/11/2018 12:11:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ghét

Ghét

Châm-ngôn 6:16-19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 446 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 5:51:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sự Giàu Có Thật

Sự Giàu Có Thật

Châm-ngôn 3:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/24/2018; P: 6/25/2018; 485 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 9:28:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Niềm Say Mê

Niềm Say Mê

Châm-ngôn 5:1-19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 397 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 7:15:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Coi Chừng Cạm Bẫy

Coi Chừng Cạm Bẫy

Châm-ngôn 1:7-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/10/2018; P: 6/11/2018; 523 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 12:56:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngày Biệt Riêng

Ngày Biệt Riêng

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10; Ê-sai 58:11-14; Mác 2:27
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/27/2018; P: 5/29/2018; 456 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 17:58:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.