VietChristian
VietChristian
httl.org

Nếm Biết Chúa

Nếm Biết Chúa

1 Phi-e-rơ 2:1-3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 69 xem
Xem lần cuối 5.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Biệt Riêng Để Yêu Thương

Biệt Riêng Để Yêu Thương

1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 12:52:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Niềm Vui Của Người Lưu Lạc

Niềm Vui Của Người Lưu Lạc

1 Phi-e-rơ 1:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 260 xem 2 lưu
Xem lần cuối 18.78 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khởi Đầu Mới Cho Người Cùng Đường

Khởi Đầu Mới Cho Người Cùng Đường

Ru-tơ 1:6-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/28/2018; P: 1/29/2018; 329 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 17:57:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Bắt Đầu Mới Cho Người Mất Danh Giá

Bắt Đầu Mới Cho Người Mất Danh Giá

Giô-suê 2:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 329 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 2:28:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Bắt Đầu Mới Cho Người Bị Khước Từ

Bắt Đầu Mới Cho Người Bị Khước Từ

Công-vụ các Sứ-đồ 7:22-36
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/7/2018; P: 1/9/2018; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 12:33:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Vững Mạnh

Làm Vững Mạnh

2 Sa-mu-ên 7:8-11; Thi-thiên 89:1-4; Rô-ma 16:25-27; Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 260 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 22:45:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ban Áo Ngợi Ca

Ban Áo Ngợi Ca

Ê-sai 61:1-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2018 3:29:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Cầu Nguyện Chúa Giê-xu Dạy

Lời Cầu Nguyện Chúa Giê-xu Dạy

Ma-thi-ơ 6:5-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 465 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2018 21:44:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia Tăng Sự Cảm Tạ

Gia Tăng Sự Cảm Tạ

1 Cô-rinh-tô 4:7-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/19/2017; P: 11/21/2017; 334 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 8:42:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng