VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 8:18-23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/12/2020; P: 7/13/2020; 63 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 9:41:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-5:4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 87 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 22:47:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1-4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/31/2020; P: 6/4/2020; 116 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 13:6:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:32-33; Ê-phê-sô 4:22-23; Cô-lô-se 3:23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 19:14:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-7; Giê-rê-mi 17; 1 Phi-e-rơ 1:3-7
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 592 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 8:42:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 270 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 8:40:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-11
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/3/2019; P: 11/7/2019; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 8:12:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-31
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 287 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 16:45:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 198 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 11:38:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/22/2019; 156 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 13:19:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.