VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 12:32; 1 Cô-rinh-tô 24:26; 2 Ti-mô-thê 2:2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 117 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 5:58:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 61:1-3
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/6/2019; P: 1/12/2019; 185 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 2:59:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 170 xem
Xem lần cuối 2/18/2019 19:42:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 150 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:17-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 137 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 19:33:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-25
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/28/2018; P: 11/3/2018; 146 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 3:10:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:1-2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 165 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/12/2019 4:33:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:7-16
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 205 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 9:33:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/22/2018; P: 7/29/2018; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 8:24:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/24/2018; P: 6/27/2018; 281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 6:45:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.