VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Bí Quyết Của Nếp Sống Trong Giao Ước Chúa

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11-20
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 286 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 22:22:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

7 Bước Để Cầu Nguyện Hiệu Quả

2 Sử-ký 7:17-22
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 980 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 7:37:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gia Đình Hạnh Phúc

Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:10/30/2016; P: 12/1/2016; 617 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 0:33:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ứng Dụng Ân Sủng Quyền Năng Để Làm Chứng Cho Chúa

2 Cô-rinh-tô 10:12-18
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/4/2016; P: 8/6/2017; 256 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:38:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Mạnh

Các Quan Xét 4:1-24
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/2/2016; P: 10/6/2016; 427 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 19:8:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.