VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Ngày Nay Là Thánh

Nê-hê-mi 8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2018; P: 2/3/2018; 138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 11:34:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khá Nhớ

Nê-hê-mi 4
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/21/2018; P: 1/30/2018; 323 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2018 2:47:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tháng Giêng Ngày Ấy

2 Sử-ký 29
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 294 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 11:33:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh Kết Quả

Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/7/2018; P: 1/13/2018; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 11:35:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nguồn Sức Mạnh Năm 2018

Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 503 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 21:29:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Khôn Ngoan

Ma-thi-ơ 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 342 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 11:10:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kết Quả Xứng Đáng

Lu-ca 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/17/2017; P: 12/24/2017; 270 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 11:9:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tôi Là Ai?

Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/11/2017; P: 12/23/2017; 258 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:30:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Được Ơn

Nê-hê-mi 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/19/2017; P: 11/25/2017; 191 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 19:20:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 492 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 22:33:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.