VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Không Chỗ Trong Quán

Lu-ca 2:7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/21/2017; P: 12/26/2017; 126 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 16:20:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Không Thể Mô Tả Được

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 240 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 13:7:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách (Phần Kết)

Châm-ngôn 16:18; Gia-cơ 4:6; Ê-phê-sô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 344 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:54:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Để Giữ Mãi Lòng Biết Ơn Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 404 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 22:53:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phá Vỡ Những Bức Tường Ngăn Cách

Ê-phê-sô 4:29; Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 540 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 16:1:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Loại Nền

Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 300 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:26:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Loại Cây

Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 358 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2019 15:15:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Con Đường

Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 361 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 17:24:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Bắt Cho Chúng Tôi Những Con Chồn Nhỏ

Nhã-ca 2:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 365 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 10:6:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Cơn Bão Ập Đến

Mác 4:35-41
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 579 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 23:54:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.