VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Mãi Mãi Tạ Ơn

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 50 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thêm Một Người Nữa Cho Chúa

Mác 2:1-12
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/11/2018; 94 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Ai Ngoài Chúa Giê-xu

Mác 1:40-45
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 88 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2018 12:48:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Hiện Diện Thì Sao?

Mác 1:21-28
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:10/21/2018; P: 10/26/2018; 208 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 8:59:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.