VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

Giăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 636 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 12:27:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 608 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2018 17:44:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1332 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 5:23:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1549 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 7:23:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1440 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 14:27:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1407 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 12:40:55
Xem  Chia sẻ
Winter Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1213 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 14:4:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1849 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 23:32:30
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.