VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 1057 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:28:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 852 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:28:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 1121 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/11/2016; P: 12/14/2016; 1113 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 5:55:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/4/2016; P: 12/10/2016; 959 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/27/2016; P: 12/1/2016; 1241 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 14:18:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/20/2016; P: 12/1/2016; 1015 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:28:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/6/2016; P: 11/10/2016; 1135 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:28:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/30/2016; P: 11/11/2016; 1076 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:28:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/23/2016; P: 10/27/2016; 1048 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 13:28:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.