VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 1208 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 5:45:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 982 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 10:41:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 1255 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 10:17:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/11/2016; P: 12/14/2016; 1221 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 20:7:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/4/2016; P: 12/10/2016; 1080 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 6:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/27/2016; P: 12/1/2016; 1340 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 14:49:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/20/2016; P: 12/1/2016; 1143 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 8:4:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/6/2016; P: 11/10/2016; 1336 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 19:7:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/30/2016; P: 11/11/2016; 1272 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 6:34:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/23/2016; P: 10/27/2016; 1250 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 16:43:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.