VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Sống Cho Chúa

2 Cô-rinh-tô 5:1-21
Mục Sư Châu An Phước
C:2/3/2013; 1083 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 15:22:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Chung Thuỷ Của Một Bà Goá Đáng Được Thưởng

Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 806 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 6:51:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gương Mẫu Của Cha Mẹ Đối Với Gia Đì

Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1009 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 6:18:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hai Bước Thăng Trầm Của Tín Đồ Đấng Christ

1 Các Vua 13:1-26
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 973 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 11:58:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hai Lần Thoát Chết

Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 923 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 6:21:25
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hai Hoàn Linh Dược Bỗ Lại Linh Hồn

Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 827 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 12:33:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hầu Việc Chúa

Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1563 xem
Xem lần cuối 12/19/2018 4:54:23
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Nhớ Lại

Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1198 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 6:46:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lạy Chúa Có Con Đây, Xin Hãy Sai Con

Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 868 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 11:44:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Mời Gọi Của Thiên Chúa

Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 870 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 7:17:47
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.