VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Cảm Tạ Trong Sự Thờ Phượng

Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 217 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 6:22:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Đóng Đinh Chúa Lần Nữa

Hê-bơ-rơ 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/11/2018; P: 11/22/2018; 143 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nơi Đời Đời Ở Đâu

Giăng 14:1-3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/4/2018; P: 11/22/2018; 112 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:23:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Càng Gần Chúa Hơn

Hê-bơ-rơ 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/21/2018; P: 10/23/2018; 231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:23:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Yên Nghỉ Của Dân Chúa

Hê-bơ-rơ 4:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/14/2018; P: 10/23/2018; 114 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:23:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Cứng Lòng Với Chúa Nữa

Hê-bơ-rơ 3:7-19
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/7/2018; P: 10/10/2018; 345 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:23:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Của Tế Lễ Đền Tội Thay

Hê-bơ-rơ 2:5-18
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:24:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Muôn Vật Đổi Thay Chúa Không Thay Đổi

Hê-bơ-rơ 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/16/2018; P: 9/26/2018; 234 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:24:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tránh Thảm Họa Hưởng Phước Lành

Thi-thiên 33:1-12; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 245 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:24:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Như Trong Giấc Chiêm Bao

Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/22/2018; P: 7/25/2018; 251 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 16:24:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.