VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Càng Gần Chúa Hơn

Hê-bơ-rơ 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/21/2018; P: 10/23/2018; 211 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 23:51:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ngày Yên Nghỉ Của Dân Chúa

Hê-bơ-rơ 4:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/14/2018; P: 10/23/2018; 103 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2018 23:3:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đừng Cứng Lòng Với Chúa Nữa

Hê-bơ-rơ 3:7-19
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/7/2018; P: 10/10/2018; 312 xem 5 lưu
Xem lần cuối 37.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Của Tế Lễ Đền Tội Thay

Hê-bơ-rơ 2:5-18
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/7/2018 18:39:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Muôn Vật Đổi Thay Chúa Không Thay Đổi

Hê-bơ-rơ 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/16/2018; P: 9/26/2018; 214 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/15/2018 4:58:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tránh Thảm Họa Hưởng Phước Lành

Thi-thiên 33:1-12; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 228 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 7:25:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Như Trong Giấc Chiêm Bao

Thi-thiên 126
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/22/2018; P: 7/25/2018; 232 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/8/2018 22:48:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lên Từng Bước Với Chúa

Rô-ma 15:14-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/15/2018; P: 7/25/2018; 192 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2018 8:8:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Yêu Hiếu Vẹn Toàn

Châm-ngôn 1:7-9; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 224 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/15/2018 5:39:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sống Để Dân Ngoại Ngợi Khen Chúa

Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/3/2018; P: 6/14/2018; 238 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 16:32:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.