VietChristian
VietChristian
httl.org

Kinh Nghiệm Từ Đỉnh Núi

Kinh Nghiệm Từ Đỉnh Núi

Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-6; 1 Phi-e-rơ 2:9-12
Rev. Dwayne Nordstrom
C:6/8/2014; 578 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 16:22:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tốt Trở Thành Xấu

Tốt Trở Thành Xấu

1 Các Vua 11:9-13
Rev. Dwayne Nordstrom
C:1/19/2014; 526 xem
Xem lần cuối 32.62 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nơi Nhận Trợ Giúp Khi Đau Khổ

Nơi Nhận Trợ Giúp Khi Đau Khổ

Gia-cơ 4:7-10
Rev. Dwayne Nordstrom
C:10/20/2013; 537 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 6:18:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thay Đổi Điều Quý Trọng

Thay Đổi Điều Quý Trọng

Giô-na 4:1-11
Rev. Dwayne Nordstrom
C:8/28/2010; 848 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 15:41:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thay Đổi Hành Động

Thay Đổi Hành Động

Giô-na 3:1-10
Rev. Dwayne Nordstrom
C:8/22/2010; 776 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 18:23:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thay Đổi Hướng Đi

Thay Đổi Hướng Đi

Giô-na 1
Rev. Dwayne Nordstrom
C:8/8/2010; 860 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 16:24:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hôm Nay Ngươi Sẽ Ở Với Ta Trong Cõi Phước Hạnh

Hôm Nay Ngươi Sẽ Ở Với Ta Trong Cõi Phước Hạnh

Lu-ca 23:39-43
Rev. Dwayne Nordstrom
C:4/2/2010; 1163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 18:49:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.