VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Ngày Tết Nhìn Lại Cuộc Đời

Thi-thiên 90:1-12
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:1/18/2015; 961 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 21:57:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gia Phổ Đức Chúa Giê-su

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/30/2014; P: 12/6/2014; 799 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 18:18:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Thắng Kẻ Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/13/2014; 576 xem 1 lưu
Xem lần cuối 23.96 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đâu Rồi Nồi Thịt

Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-19
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/30/2014; 411 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 3:56:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vùng Nước Ma-ra

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/16/2014; 422 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 21:19:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vượt Biển

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-27
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/2/2014; 462 xem
Xem lần cuối 12/19/2018 1:37:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đối Diện Khó Khăn

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:5-14
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:2/23/2014; 646 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 2:4:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ra Khỏi Ai-cập

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:2/16/2014; 390 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 16:22:12
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Học Về Lễ Vượt Qua

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:2/2/2014; 510 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 21:16:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tết Nhớ Ơn Chúa

Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 103:15-17
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:1/26/2014; 1383 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 20:35:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.