VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh

1 Cô-rinh-tô 12:12-31a
Thầy Võ Hoàng Thiên Ân
C:1/22/2017; P: 1/28/2017; 266 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 13:27:24
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Phục Vụ: Điều Vừa Quí, Vừa Khó

Phục Vụ: Điều Vừa Quí, Vừa Khó

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 397 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 12:48:50
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Như Thế Mới Là Thọ

Thi-thiên 90:1-2; Thi-thiên 90:14-17
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/29/2017; P: 2/2/2017; 187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 22:53:48
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao

Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao

Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 1016 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 11:59:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Xây Dựng Một Hội Thánh Phước Hạnh

Xây Dựng Một Hội Thánh Phước Hạnh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Phạm Thanh Duy
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 312 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 13:59:23
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Xin Chúa Trở Lại

Ê-sai 63:7-19
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/22/2017; P: 1/23/2017; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 14:27:52
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Sự Bình An Của Chúa Cho Tín Nhân

Đa-ni-ên 6:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 1231 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 22:5:36
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Niềm Vui Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/18/2016; P: 12/26/2016; 567 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2017 6:37:12
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Winter Photo

Sự Nhân Từ Đời Đời Của Chúa

Thi-thiên 103:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 946 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 11:38:42
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Từ Đời Này Qua Đời Kia

Từ Đời Này Qua Đời Kia

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 990 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 23:2:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  10 / 726  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng