VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Người Vợ, Người Mẹ Tuyệt Vời

Châm-ngôn 31:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 26 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 3:54:12
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Theo Ý Tốt Ngài

Phi-líp 2:13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/7/2017; 129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 10:35:36
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Hiện Diện Ở Giữa Chúng Ta

Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 231 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 6:45:31
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Đức Chúa Jêsus Là Người Bạn Thân Nhất

1 Cô-rinh-tô 2:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/5/2017; P: 3/8/2017; 629 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 8:49:55
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Kẻ Thù Ta Đâu Có Phải Là Người

Ê-phê-sô 6:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/26/2017; P: 2/28/2017; 676 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/20/2017 14:38:3
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Đứng Vững Trong Đấng Christ

Phi-líp 1:27-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 147 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/19/2017 22:29:4
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tái Thiết Đền Thờ

A-ghê 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 106 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 0:7:40
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Đắc Thắng Kẻ Khổng Lồ

1 Sa-mu-ên 17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/26/2017; P: 3/1/2017; 646 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/20/2017 15:12:59
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng

Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng

Ga-la-ti 5:26-6:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 513 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 13:16:32
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Có Chúa Đồng Hành

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 156 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 20:48:15
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  10 / 751  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng