VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/24/2019; P: 2/26/2019; 392 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 14:21:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/30/2019; P: 3/31/2019; 151 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 20:0:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:1-17; Mác 10:46-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/31/2019; P: 4/1/2019; 164 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 243 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 22:19:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/7/2019; 316 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 23:18:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1611 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 3:32:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 7:12:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Vương Quốc Sỹ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 266 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 7:54:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2018; P: 12/28/2018; 734 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 20:43:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 605 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 23:30:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 902  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.