VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Vì Sao Chúa Đến

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 71 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/6/2016 3:57:55
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tấm Lòng Biết Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 17.67 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Khích Lệ Cầu Nguyện Qua Lời Giáo Huấn

Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/30/2016; P: 11/3/2016; 331 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2016 9:50:12
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Niềm Hi Vọng Vinh Quang

Cô-lô-se 1:25-2:3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/27/2016; P: 12/5/2016; 10 xem
Xem lần cuối 12/6/2016 12:29:57
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời

Mác 10:17-27
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:10/9/2016; P: 10/26/2016; 409 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/6/2016 5:0:58
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 7:6-7
Mục Sư Cao Bảo Tài
C:10/9/2016; P: 10/13/2016; 497 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2016 20:4:39
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Bạn Nghĩ Mình Là Ai? Đại Sứ Nước Trời

2 Cô-rinh-tô 5:17-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/23/2016; P: 10/24/2016; 408 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 22:30:54
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Chúa Dùng Những Con Người Bình Thường

Công-vụ các Sứ-đồ 4:13-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 607 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 5:27:53
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Được Chuộc Bởi Đấng Christ

Ê-phê-sô 1:7-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 1116 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/4/2016 21:50:51
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chuyển Nhiệm

Chuyển Nhiệm

Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/23/2016; P: 10/24/2016; 401 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 13:25:52
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  10 / 706  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng