VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 508 xem 5 lưu
Xem lần cuối 28.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Quyền Năng

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 24 xem
Xem lần cuối 44.75 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 323 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:7:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Vì Chúa Yêu Thương

Vì Chúa Yêu Thương

Giăng 3:11-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 229 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 0:57:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tạ Ơn Chúa Bằng Lời Nói, Việc Làm Và Đời Sống

Cô-lô-se 3:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 488 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 0:18:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Trình Dâng Thỉnh Cầu

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 517 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:36:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Ai Và Tại Sao Phải Tạ Ơn?

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Cách Hi Sinh Cho Nhau

Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 527 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tổn Thương

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 569 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 23:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thân Thể Là Đền Thờ

Thân Thể Là Đền Thờ

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 678 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:4:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 872  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.