VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 177 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:59:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tỏ Bày Tôn Kính

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/4/2018; P: 11/14/2018; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 13:31:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sức Mạnh Của Lòng Biết Ơn

Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 402 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:31:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Biết Ơn Chúa

Thi-thiên 9:1
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 14:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Đáng Được Ca Ngợi Đời Đời (Phần 2)

Giăng 40:18; Mác 12:30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 69 xem
Xem lần cuối 31.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Số Mệnh Và Ẩn Số X Trong Phương Trình Xmas

Thi-thiên 139:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 2:12:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mùa Yêu Thương

Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 181 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Phục Vụ Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 23:38:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Đáng Được Ca Ngợi Đời Đời

Rô-ma 1:19-25
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 141 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 20:59:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 113 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:30:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 872  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.