VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1780 xem 40 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 15:5:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/24/2019; P: 3/1/2019; 435 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 15:53:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2267 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 20:53:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3; Thi-thiên 139:16; Mác 10:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/25/2019; P: 8/31/2019; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 15:25:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1683 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 2:33:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:36-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/20/2019; P: 10/26/2019; 64 xem
Xem lần cuối 12/7/2019 9:12:57
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 77:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 2019 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 10:6:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1359 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 6:29:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 1694 xem 33 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 10:49:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/12/2018; 590 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 22:15:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  43 / 938  Tiếp  Cuối

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.