VietChristian
VietChristian
svtk.net

1 Sử-ký 28:9-12,19-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 239 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:4:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:3/31/2019; 482 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:40:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 1048 xem 25 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 20:47:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/9/2012; 3878 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 18:55:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1471 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 7:11:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 1755 xem 33 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 15:4:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2292 xem 34 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 0:35:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 77:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 2043 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 4:36:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1372 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:18:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 10649 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 19:40:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  43 / 949  Tiếp  Cuối

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.