VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/9/2012; 3891 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 10:14:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 10656 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 17:7:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/21/2016; P: 8/25/2016; 1897 xem 25 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 0:26:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 718 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 19:28:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1498 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 20:11:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1463 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 20:34:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:4-11; 1 Cô-rinh-tô 14:1-5; 1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/14/2019; P: 7/15/2019; 375 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 1:6:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:31; Hê-bơ-rơ 13:6; 1 Giăng 5:14; Giô-suê 1:9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/9/2019; P: 7/3/2019; 389 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 5:15:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 1171 xem 25 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 2:38:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2311 xem 34 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:41:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  44 / 955  Tiếp  Cuối

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.