VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 2084 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 8:9:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 1377 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 19:31:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1879 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:36:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 1468 xem 35 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 16:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/12/2019; P: 5/14/2019; 315 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 7:4:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/22/2017; P: 10/26/2017; 1138 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 16:19:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 1356 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 20:15:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 2102 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 8:30:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/2/2019; 286 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 10:14:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 65 xem
Xem lần cuối 12/11/2019 16:49:8
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  44 / 938  Tiếp  Cuối

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.