VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/7/2019; P: 4/9/2019; 295 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 1:42:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/17/2019; P: 4/3/2019; 301 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:39:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 1652 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 8:8:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 1334 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:36:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 1440 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 16:33:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 1351 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 18:47:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1716 xem 40 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 19:6:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1853 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 7:39:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 2058 xem 24 lưu
Xem lần cuối 54.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/9/2012; 3815 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 7:56:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  44 / 930  Tiếp  Cuối

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.