VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Châm-ngôn 1:7-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/10/2018; P: 6/11/2018; 742 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 3:38:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 15:48:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:8/18/2018; P: 9/28/2018; 596 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 23:20:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/14/2019; P: 7/16/2019; 171 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 6:42:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:13-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 1301 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 18:14:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 13:1-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2269 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 21:27:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:24-26
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 1131 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 18:39:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 2141 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 18:8:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 1105 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 1:11:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/23/2019; P: 8/24/2019; 119 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 22:34:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  50 / 935  Tiếp  Cuối

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.