VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 2819 xem 45 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 0:10:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 2782 xem 38 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 4:30:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2015; P: 3/6/2015; 2574 xem 32 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 7:49:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 2337 xem 35 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 21:46:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:26-27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 2302 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 22:45:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:13-22
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/5/2020; P: 7/7/2020; 230 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 9:9:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 13.3-10; Ga-la-ti 6:14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 7:32:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:59-71
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/19/2020; P: 4/24/2020; 315 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 12:58:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17; Gióp 7:6-7
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 97 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 10:24:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-38
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/6/2016; 1855 xem 56 lưu
Xem lần cuối 1/3/2021 4:21:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  50 / 1003  Tiếp  Cuối

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.