VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Sa-mu-ên 25:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/5/2015; P: 7/8/2015; 2451 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 481 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 12:23:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 1308 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:42:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-18,25-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/9/2019; P: 6/10/2019; 633 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 8:23:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/29/2018; P: 8/3/2018; 1023 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 19:50:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2015; P: 11/10/2015; 2283 xem 38 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 22:22:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 630 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 10:55:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2020 22:23:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:24-25; Châm-ngôn 18:22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/3/2020; P: 5/8/2020; 209 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:14:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/12/2020; P: 1/15/2020; 347 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 4:1:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  50 / 991  Tiếp  Cuối

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.