VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ

1 Phi-e-rơ 1:10-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/17/2018; 601 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 10:20:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Đồn Lũy

1 Cô-rinh-tô 15:57; Giô-suê 11:21-22; 2 Sa-mu-ên 21:15-22; 2 Cô-rinh-tô 10:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/28/2018; P: 10/31/2018; 322 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Lính Canh Và Con Trẻ Dứt Sữa

Người Lính Canh Và Con Trẻ Dứt Sữa

Thi-thiên 130:0-131:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 856 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 4:27:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Có Nhau Thì Tốt Hơn

Có Nhau Thì Tốt Hơn

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Rev. Michael Proud
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 217 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sợ Ai? Ai Sợ?

Sợ Ai? Ai Sợ?

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/16/2018; 643 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 0:38:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

An Trú Nơi Vầng Đá Muôn Đời

2 Sa-mu-ên 22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 726 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 3:6:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Hạnh Của Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Giăng 7:37-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 449 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 9:51:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Nhướng Mắt Lên

Hãy Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 172 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:14:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Được Chúa Giải Cứu

Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/22/2018; P: 7/26/2018; 953 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 19:10:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Gì Khi Bất Đồng?

Làm Gì Khi Bất Đồng?

Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 356 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 1:6:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.