VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 239 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 16:46:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:12-41
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 894 xem
Xem lần cuối 1/25/2021 15:31:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 3:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 893 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 7:45:27
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-13
Pastor Doug Kellum
C:1/15/2012; 387 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 3:22:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 892 xem
Xem lần cuối 1/19/2021 10:5:10
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 892 xem
Xem lần cuối 1/23/2021 16:46:27
Xem  Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 892 xem
Xem lần cuối 1/25/2021 13:41:36
Đọc   Chia sẻ
Giăng 8:12-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 891 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 15:53:15
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/15/2010; 446 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 1:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/21/2009; 495 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 4:38:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  931 / 1004  Tiếp  Cuối

921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.