VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Dâng Con Cho Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 22:1-18
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:10/18/2018; 2 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 9:30:15
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tha Thứ, Yêu Thương, Tận Hiến

Lu-ca 7:36-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/14/2018; P: 10/18/2018; 16 xem
Xem lần cuối 18.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Phép Đặt Tay

Hê-bơ-rơ 6:1-2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 73 xem 2 lưu
Xem lần cuối 14.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chấp Sự, Ông Là Ai?

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 12:40:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Của Lễ Thờ Phượng

Thi-thiên 96:1-13; Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 54 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 6:27:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Những Khí Cụ Quyền Năng

Giăng 7:38; Thi-thiên 78:9; Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 137 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Cầu Nguyện Kiên Quyết

Mác 7:25-30; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 30 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 11:45:10
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn

1 Phi-e-rơ 1:21-24
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/15/2018; 209 xem 8 lưu
Xem lần cuối 46.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Tỉnh Thức Ngày Chúa Tái Lâm

Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 185 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 13:42:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Vững Mạnh Linh Hồn

Làm Vững Mạnh Linh Hồn

Công-vụ các Sứ-đồ 14:20-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 189 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 13:2:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 860  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.