VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Trở Về Nhà Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.90 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Gia Tài Quí Báu Cho Con Cái

Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.80 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tầm Quan Trọng Của Khải Tượng

Châm-ngôn 29:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 30 xem 1 lưu
Xem lần cuối 22.05 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Những Con Cá Mắc Lưới

Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/11/2017; P: 6/22/2017; 38 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.67 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đầu Của Gia Đình

Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 20 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 14:42:54
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Xây Nhà Trên Vầng Đá

Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/4/2017; P: 6/22/2017; 12 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:28:2
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Cha Là Người Tuyệt Vời

Cha Là Người Tuyệt Vời

Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/18/2017; P: 6/21/2017; 16 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 14:48:23
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Cùng Chạy Với Những Con Người Vĩ Đại Của Chúa: Giô-suê

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:9; Dân-số Ký 13:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 136 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:36:30
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Đem Lòng Cha Trở Về Với Con Cái

Đem Lòng Cha Trở Về Với Con Cái

Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 159 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:33:19
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Trách Nhiệm Dạy Dỗ Con Cái

1 Sa-mu-ên 2:12-29; 1 Sa-mu-ên 3:13-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 97 xem 3 lưu
Xem lần cuối 40.90 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 760  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng