VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Một Lòng Một Dạ

1 Sa-mu-ên 14:1-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 29 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 6:40:15
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Binh Khí Tổng Hợp

Ê-phê-sô 6:18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 22.73 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Phần 2)

Gióp 1:10; Gióp 1:12; Gióp 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/26/2017 6:27:12
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Cái Yếu Của Người Mạnh Và Cái Mạnh Của Người Yếu

2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 31.10 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Nghèo Khó Tâm Linh

Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 105 xem 2 lưu
Xem lần cuối 15.18 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Giải Cứu Giữa Gian Nguy

1 Sa-mu-ên 19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 326 xem 3 lưu
Xem lần cuối 29.16 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Công Việc Của Chúa

Giăng 9:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 427 xem 6 lưu
Xem lần cuối 26.41 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Cần Gì Để Kết Quả

Cần Gì Để Kết Quả

Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 29.70 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Cánh Cửa Nào Bạn Chọn

Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 81 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 2:20:39
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ

Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 210 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/26/2017 1:52:17
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 735  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng