VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Mùa Gặt Cận Kề

Khải-huyền 14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/15/2018; P: 7/19/2018; 12 xem
Xem lần cuối 3.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu: Môi-se

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/15/2018; P: 7/19/2018; 13 xem
Xem lần cuối 36.37 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tác Động Của Giao Ước Yêu Thương

Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/8/2018; P: 7/19/2018; 13 xem
Xem lần cuối 20.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Hãy Hầu Việc Chúa Cách Dư Dật Luôn

1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Cao Hoàng Cung
C:7/15/2018; P: 7/18/2018; 144 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/19/2018 12:21:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Lời Cầu Thay Ý Nghĩa

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/15/2018; P: 7/18/2018; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/19/2018 12:5:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 3)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 48.40 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đời Sống Từ Kho Tàn Đến Kho Tàng

Lu-ca 15.31; Ê-phê-sô 3.8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 101 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thâu Trữ Trong Mùa Gặt

Thâu Trữ Trong Mùa Gặt

Châm-ngôn 10:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 24.49 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đức Chúa Trời Siêu Việt Và Nội Tại

Đức Chúa Trời Siêu Việt Và Nội Tại

Thi-thiên 123:0-125:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/19/2018 12:30:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đức Tin Như Trẻ Nhỏ

Ma-thi-ơ 18:1-3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 26 xem 1 lưu
Xem lần cuối 38.39 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 844  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới