VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Ngước Nhìn Xem Chúa

Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/8/2017; P: 1/13/2017; 109 xem
Xem lần cuối 22.99 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Càng Yêu Chúa Hơn

1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2017; P: 1/12/2017; 222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2017 0:34:31
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Một Tương Lai, Một Hi Vọng

Giê-rê-mi 29:10-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/1/2017; P: 1/12/2017; 219 xem 3 lưu
Xem lần cuối 13.89 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Đấng Christ Và Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 392 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2017 0:52:49
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Mùa Xuân, Nghĩ Về Tuổi Trẻ Với Hiện Tại Và Tương Lai

Truyền-đạo 11:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 80 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 1:44:44
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tận Dụng Thì Giờ

Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 157 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7.31 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Họ Nghĩ Gì Khi Mất Hết

Sáng-thế Ký 19:17-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 515 xem 5 lưu
Xem lần cuối 35.45 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Bước Ngoặc Mới

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 30.75 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Một Ngày Trong Hành Lang Chúa Đáng Hơn

Thi-thiên 84:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 222 xem
Xem lần cuối 56.66 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Một Nếp Sống Mới

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 99 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 21:9:1
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 716  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng