VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Trọng Tâm Của Tôn Giáo

Mác 2:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 19 xem
Xem lần cuối 48.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Biết Lắng Nghe

Biết Lắng Nghe

1 Sa-mu-ên 3:1-10; Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Khôi
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 74 xem
Xem lần cuối 20.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Hãy Ban Cho Tôi Núi Này

Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 29.93 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Rao Giảng Và Hành Động Trong Năng Quyền Của Danh Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 2:21; Phi-líp 2:9-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 135 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3.23 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Linh Lực Do Cầu

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 99 xem
Xem lần cuối 4/25/2018 17:35:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Nền Tảng Tin Lành Thời Kỳ Cuối

Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 74 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2018 17:24:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Ý Định Tốt Lành Ngay Trong Hoạn Nạn

Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/22/2018; P: 4/23/2018; 149 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Để Có Thể Sống Vui Mừng

Phi-líp 1:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/22/2018; 192 xem 2 lưu
Xem lần cuối 48.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Nguồn Phước Cho Muôn Dân

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 66 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2018 15:7:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Yêu Hội Thánh Như Chúa Yêu

Ê-phê-sô 5:22-31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/22/2018; 24 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2018 7:32:25
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 827  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng