VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Gánh Nặng Và Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 14:25-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/22/2017; 31 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.47 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bước Ngoặc Trong Đời Sống

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 38.19 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hãy Bắt Cho Chúng Tôi Những Con Chồn Nhỏ

Nhã-ca 2:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 52 xem 3 lưu
Xem lần cuối 51.69 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Tay Bạn

Lu-ca 9:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 87 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.14 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Mác 11:23-24; 1 Giăng 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/15/2017; P: 10/20/2017; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.24 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bền Đỗ Đức Tin

Giu-đe 1
Mục Sư Nguyễn Minh
C:10/15/2017; P: 10/19/2017; 151 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 13:28:25
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời

2 Sa-mu-ên 5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/15/2017; P: 10/19/2017; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 54.14 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Cam Kết Với Chúa

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 244 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 15:16:58
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Công Bình Khỏa Lấp Tội Lỗi

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 182 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 14:39:1
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chỉ Có Một

Xa-cha-ri 14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2017; P: 10/18/2017; 142 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2017 5:5:14
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 787  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng