VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chìa Khóa Của Mọi Phước Hạnh

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/21/2018; 119 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9.54 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật

Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật

Sáng-thế Ký 40:0-41:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/21/2018; 182 xem 3 lưu
Xem lần cuối 22.52 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Tinh Thần Trong Chúa, Phước Hạnh Bị Xem Nhẹ

Thi-thiên 133
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/21/2018; 77 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5.57 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Sống Trong Hy Vọng

Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 51 xem 1 lưu
Xem lần cuối 22.19 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 2)

Mác 16:15-20; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/21/2018; 30 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.95 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Điều Gì Xảy Ra Khi Chúng Ta Ca Ngợi Chúa Với Hội Thánh

Điều Gì Xảy Ra Khi Chúng Ta Ca Ngợi Chúa Với Hội Thánh

2 Các Vua 3:15; Thi-thiên 22:3; Thi-thiên 100:2-5
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/7/2018; P: 1/20/2018; 108 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2018 2:28:49
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Động Lực Tấn Tới

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 403 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.84 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Sự Ban Cho Không Tả Xiết

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/24/2017; P: 1/17/2018; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2018 19:59:7
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Cuộc Đời Có Ý Nghĩa

Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/17/2017; P: 1/17/2018; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2018 4:24:15
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Phước Cho Kẻ Phục Vụ

Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 163 xem 2 lưu
Xem lần cuối 49.54 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 808  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng