VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu

Ru-tơ 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/23/2017; P: 4/27/2017; 16 xem
Xem lần cuối 35.51 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

1 Sa-mu-ên 23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/23/2017; P: 4/27/2017; 23 xem
Xem lần cuối 1.34 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Cần Được Cầu Thay

Ê-phê-sô 6:19-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 159 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.57 giây
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Thay Đổi Tư Tưởng Theo Ý Chúa

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 163 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.63 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Phước Thứ Chín

Giăng 20:19-31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 142 xem 3 lưu
Xem lần cuối 48.04 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Công Dân Nước Trời

Cô-lô-se 2:12-13; Cô-lô-se 2:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 73 xem 3 lưu
Xem lần cuối 57.19 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Hiện Diện Ở Giữa Chúng Ta

Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 118 xem 4 lưu
Xem lần cuối 25.19 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Đức Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 16:15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.34 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Cơ Đốc Nhân: Ngồi Trên Hay Đứng Dưới

Truyền-đạo 10:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 123 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 8:43:48
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Ra Đi Theo Mạng Lịnh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 29 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 8:13:39
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 744  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng