VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Báo Động Về Tội Lỗi

Xa-cha-ri 5:1-4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 23 xem
Xem lần cuối 2.45 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Sống Đạo

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 17 xem
Xem lần cuối 8/22/2017 13:25:18
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Trong Mọi Sự Chúa Vẫn Là Đấng Tể Trị

Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 81 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/22/2017 13:55:22
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Thay Đổi Hoàn Toàn

Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-16
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 58 xem
Xem lần cuối 35.67 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Vững Tin Lời Chúa Hứa

Sáng-thế Ký 9:8-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 54 xem
Xem lần cuối 5.49 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đời Sống Ban Cho

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 20 xem
Xem lần cuối 8/22/2017 12:51:58
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Lạc Lối

1 Sa-mu-ên 27
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 75 xem
Xem lần cuối 8/22/2017 13:29:15
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Hãy Để Hội Thánh Là Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/20/2017; 75 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/22/2017 12:54:3
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Kết Bạn Trong Chúa

1 Sa-mu-ên 18:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/20/2017; 72 xem
Xem lần cuối 5.52 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tự Trói Buộc

Ma-thi-ơ 18:18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/20/2017; 59 xem
Xem lần cuối 49.64 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 774  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng