VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Động Lực Tấn Tới

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 304 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.74 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Sự Ban Cho Không Tả Xiết

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/24/2017; P: 1/17/2018; 150 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.49 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Cuộc Đời Có Ý Nghĩa

Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/17/2017; P: 1/17/2018; 165 xem 3 lưu
Xem lần cuối 41.16 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Phước Cho Kẻ Phục Vụ

Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 124 xem 2 lưu
Xem lần cuối 58.64 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Houston Cần Một Hội Thánh

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/7/2018; P: 1/17/2018; 99 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2018 15:20:31
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Chắc Được Sức Mới!

Ê-sai 40:30-31
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2018 14:58:4
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Đời Sống Kỉ Luật Thuộc Linh

1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 89 xem
Xem lần cuối 1/20/2018 15:16:0
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bắt Đầu Mới Cho Người Mất Danh Giá

Bắt Đầu Mới Cho Người Mất Danh Giá

Giô-suê 2:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 44.34 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Tháng Giêng Ngày Ấy

2 Sử-ký 29
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 141 xem
Xem lần cuối 12.88 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Giữ Gìn Sự Hiệp Một

Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 259 xem 4 lưu
Xem lần cuối 48.96 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 808  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng