VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Rao Giảng Và Hành Động Trong Năng Quyền Của Danh Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 2:21; Phi-líp 2:9-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 25 xem
Xem lần cuối 3.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Linh Lực Do Cầu

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 24 xem
Xem lần cuối 22.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Nền Tảng Tin Lành Thời Kỳ Cuối

Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 17 xem
Xem lần cuối 27.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Ý Định Tốt Lành Ngay Trong Hoạn Nạn

Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/22/2018; P: 4/23/2018; 84 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Để Có Thể Sống Vui Mừng

Phi-líp 1:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/22/2018; 147 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Nguồn Phước Cho Muôn Dân

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 54 xem 1 lưu
Xem lần cuối 29.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Yêu Hội Thánh Như Chúa Yêu

Ê-phê-sô 5:22-31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/22/2018; 15 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/23/2018 22:29:44
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Bởi Thần Ta

Xa-cha-ri 4:6-9; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/19/2018; P: 4/20/2018; 137 xem 4 lưu
Xem lần cuối 54.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn

Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/15/2018; P: 4/20/2018; 85 xem 1 lưu
Xem lần cuối 54.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra

Khải-huyền 6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/15/2018; P: 4/19/2018; 208 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 827  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng