VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Hãy Nhướng Mắt Lên

Hãy Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 20 xem
Xem lần cuối 2.29 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hai Điều Đáng Phải Tạ Ơn

Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 43 xem
Xem lần cuối 15.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Bạn Lúc Nữa Đêm

Lu-ca 11:5-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/18/2018; 17 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 13.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lòng Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:11/18/2018; 29 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 6:45:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/18/2018; 31 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Cách Hi Sinh Cho Nhau

Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 266 xem 4 lưu
Xem lần cuối 56.41 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Quyền Năng Tẩy Sạch Của Huyết Chúa Giê-xu

Quyền Năng Tẩy Sạch Của Huyết Chúa Giê-xu

Ê-phê-sô 1:7; Khải-huyền 1:4-6; Xuất Ê-díp-tô Ký 25:22
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/4/2018; P: 11/15/2018; 75 xem 1 lưu
Xem lần cuối 19.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bước Vào Đền Thờ

Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 122 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tinh Thần Và Tiêu Chuẩn Ca Hát Ngợi Khen Chúa

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; 206 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 868  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.