VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Xây Dựng Phẩm Cách Cơ Đốc Nhân

Xây Dựng Phẩm Cách Cơ Đốc Nhân

Sáng-thế Ký 49:22-24; Sáng-thế Ký 37:4-8; Sáng-thế Ký 39:2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/9/2018; P: 9/21/2018; 24 xem
Xem lần cuối 35.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Khá Lắm! Cần Cố Gắng Thêm

1 Cô-rinh-tô 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/9/2018; P: 9/21/2018; 7 xem
Xem lần cuối 9/22/2018 6:34:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Cẩn Thận Men

Ma-thi-ơ 16:1-12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/16/2018; P: 9/20/2018; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 7:0:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Thành Tín Và Trung Tín

2 Sa-mu-ên 23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 353 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời

2 Cô-rinh-tô 2:14; 2 Sử-ký 20:1-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 206 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Phán Xét Ba-by-lôn Vĩ Đại

Khải-huyền 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/26/2018; P: 9/19/2018; 126 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 0:15:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhóm Người Rời Rộng

Nhóm Người Rời Rộng

Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 182 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/21/2018 19:41:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi

Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 191 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ

1 Phi-e-rơ 1:10-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/17/2018; 339 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 6:49:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ánh Trăng Sáng Đêm Trung Thu

Nhã-ca 6:10; Ê-sai 30:26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/16/2018; 123 xem 4 lưu
Xem lần cuối 34.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 855  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.