VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Có Phước Và Có Nghĩa

Lu-ca 1:48; Ma-thi-ơ 1:19
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/9/2018; P: 12/15/2018; 40 xem
Xem lần cuối 6.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 16.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quản Gia Khôn Ngoan

Lu-ca 12:42-48
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 44 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 11:49:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tại Sao Chúng Ta Ca Hát Ngợi Khen Chúa

Tại Sao Chúng Ta Ca Hát Ngợi Khen Chúa

Thi-thiên 57:7; Thi-thiên 58:3-8; Thi-thiên 47:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2018; P: 12/13/2018; 22 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 14:33:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Quyền Năng

Ê-sai 9:1-6; Giăng 1:1-5
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 40.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Chúa Chẳng Tiếc

2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/11/2018; 675 xem 5 lưu
Xem lần cuối 26.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ma-ra-na-tha

1 Cô-rinh-tô 16:22b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 155 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 13:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Nữ Được Thiên Chúa Sử Dụng

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 107 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 3:2:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cách Chúa Liên Hệ Với Chúng Ta

Giăng 35:5-10; Mác 7:31-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 231 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 15:59:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Đáng Được Ca Ngợi Đời Đời (Phần 2)

Giăng 40:18; Mác 12:30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 82 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 15:59:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.