VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Hội Thánh Và Sự Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/21/2017; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.00 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Điều Thuyết Phục

Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/21/2017; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 49.85 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Xây Nhà Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:5/21/2017; 74 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.25 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tình Mẫu Tử

Tình Mẫu Tử

Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 142 xem
Xem lần cuối 36.00 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Di Sản Của Mẹ

Ru-tơ 1:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 145 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9.82 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Mẹ Được Khen Ngợi!

Châm-ngôn 31:30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 75 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 15:20:16
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Vai Trò Của Người Phụ Nữ Làm Vợ, Mẹ Và Bà

2 Ti-mô-thê 1:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 46 xem
Xem lần cuối 5.50 phút
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Cầu Xin Của Người Mẹ Tin Kính Chúa

Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 88 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 15:7:9
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Mẹ Ơi Con Khỗ Quá

Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 278 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7.69 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Mẹ Trong Gia Đình Cơ-đốc

Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 45 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 13:55:37
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 751  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng