VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Người Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 41:38
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 130 xem
Xem lần cuối 25.89 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Trở Về Nhà Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 214 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 12:47:53
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Gia Tài Quí Báu Cho Con Cái

Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 12:7:55
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tầm Quan Trọng Của Khải Tượng

Châm-ngôn 29:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 10:44:30
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Những Con Cá Mắc Lưới

Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/11/2017; P: 6/22/2017; 123 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.38 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đầu Của Gia Đình

Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 89 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 10:47:14
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Xây Nhà Trên Vầng Đá

Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/4/2017; P: 6/22/2017; 56 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 3:45:39
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Cha Là Người Tuyệt Vời

Cha Là Người Tuyệt Vời

Ê-phê-sô 4:24; Thi-thiên 127:3-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/18/2017; P: 6/21/2017; 55 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 11:34:4
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Cùng Chạy Với Những Con Người Vĩ Đại Của Chúa: Giô-suê

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:9; Dân-số Ký 13:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 184 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 12:54:16
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Đem Lòng Cha Trở Về Với Con Cái

Đem Lòng Cha Trở Về Với Con Cái

Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 12:32:59
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 760  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng