VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Đừng Sợ Chi

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Thương Và Từ Bỏ

Lu-ca 14:25-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/4/2018; 152 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 15:1:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trời Mới Đất Mới

Khải-huyền 21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/16/2018; P: 11/4/2018; 122 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:31:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm Của Kẻ Nghe Đạo

Mác 4:21-25
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/28/2018; P: 11/3/2018; 127 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Tôi Về

Thi-thiên 23:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/28/2018; P: 11/3/2018; 134 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Nghìn Năm Bình An

Khải-huyền 20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/9/2018; P: 11/3/2018; 177 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:25:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Sụp Đổ Vĩ Đại

Khải-huyền 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/2/2018; P: 11/2/2018; 158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tại Sao Chúng Ta Reo Mừng Khi Ca Ngợi Chúa

Tại Sao Chúng Ta Reo Mừng Khi Ca Ngợi Chúa

Thi-thiên 63:3; Thi-thiên 117:1-2; Thi-thiên 106:43-47
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/21/2018; P: 11/1/2018; 196 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Đồn Lũy

1 Cô-rinh-tô 15:57; Giô-suê 11:21-22; 2 Sa-mu-ên 21:15-22; 2 Cô-rinh-tô 10:4-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/28/2018; P: 10/31/2018; 321 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 0:31:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Thừa Nhận Tương Quan

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 614 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:33:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.