VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Của Lễ Cho Sự Biết Ơn

2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Nói Khó Nghe

Ê-sai 56:1-8; Mác 7:24-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:28:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhìn Biết Chúa

Nhìn Biết Chúa

Thi-thiên 139
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:48:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mãi Mãi Tạ Ơn

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 50 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mảnh Đất Nào Của Bạn?

Ma-thi-ơ 13:3-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 135 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 2:23:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Ơn Và Biết Ơn

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2018; P: 11/26/2018; 38 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Giê-xu Tạ Ơn

Thi-thiên 100; Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/21/2018; P: 11/26/2018; 40 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 20:34:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 508 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:37:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cảm Tạ Trong Sự Thờ Phượng

Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:14:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tạ Ơn Chúa Bằng Lời Nói, Việc Làm Và Đời Sống

Cô-lô-se 3:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 492 xem 7 lưu
Xem lần cuối 40.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.