VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 293 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 10:49:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 177 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 21:26:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:24-34
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 171 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 14:14:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:10; Ma-thi-ơ 6:24; Lu-ca 16:1-13; 1 Cô-rinh-tô 4:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/5/2020; P: 8/14/2020; 123 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 7:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 3:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/9/2020; P: 8/12/2020; 140 xem 4 lưu
Xem lần cuối 43.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 5:35:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 296 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 8:0:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-15; Ê-phê-sô 6:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/2/2020; P: 8/11/2020; 135 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 4:34:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 105:39-41
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/9/2020; P: 8/11/2020; 121 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 0:59:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/9/2020; P: 8/10/2020; 226 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 9:21:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 987  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.