VietChristian
VietChristian
httl.org

Có Nhau Thì Tốt Hơn

Có Nhau Thì Tốt Hơn

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Rev. Michael Proud
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 217 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tổn Thương

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 569 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 5:9:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Sự Chịu Khổ

1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/12/2018; 339 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 19:6:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Giăng 4:1-14
Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
C:10/7/2018; P: 11/12/2018; 129 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 21:42:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thêm Một Người Nữa Cho Chúa

Mác 2:1-12
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/11/2018; 94 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nền Đá Hay Nền Đất

Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/11/2018; 159 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tôi Phải Làm Chi Để Được Cứu?

Công-vụ các Sứ-đồ 16:30-31
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/11/2018; 141 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2018; 148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 5:20:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tốc Độ Của Mục Đích

Ma-thi-ơ 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Cường Aaron
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Rượu Mới

Giăng 2:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 122 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 8:9:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.