VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 166 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 15:50:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 166 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 12:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:33
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 89 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 15:44:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-12
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 75 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 8:42:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15; Giăng 2:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/3/2021; P: 1/14/2021; 61 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 0:38:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 94 xem 4 lưu
Xem lần cuối 13.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 150 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 1:15:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1:1-11; Truyền-đạo 1:1-11,16-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 172 xem 3 lưu
Xem lần cuối 54.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/3/2021; P: 1/11/2021; 192 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:9:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2021; P: 1/9/2021; 327 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 19:9:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 1010  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.