VietChristian
VietChristian
svtk.net

Giăng 3:16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/15/2019; P: 12/31/2019; 141 xem
Xem lần cuối 2/17/2020 10:46:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 54:1-3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 287 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 20:0:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Pastor Nguyễn Tuấn Anh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 164 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 15:50:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 11:1-9; 2 Cô-rinh-tô 4:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 83 xem
Xem lần cuối 2/16/2020 14:54:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/29/2019; P: 12/31/2019; 66 xem
Xem lần cuối 2/14/2020 5:25:16
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6; Giăng 1:1-5,9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/22/2019; P: 12/31/2019; 47 xem
Xem lần cuối 2/10/2020 6:58:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/29/2019; 176 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 18:19:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/29/2019; 135 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 7:44:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2019; P: 12/28/2019; 391 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 15:12:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/22/2019; P: 12/27/2019; 169 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 8:4:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 948  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.