VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Dùng Khả Năng Và Ân Tứ Để Phục Vụ Lẫn Nhau

1 Cô-rinh-tô 12:1,4-11; Rô-ma 12:4-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 496 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 5:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Ai Ngoài Chúa Giê-xu

Mác 1:40-45
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 88 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2018 12:48:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Con Người Đức Chúa Trời Sử Dụng

Sáng-thế Ký 32:3-8,22-32
Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
C:12/10/2017; P: 11/8/2018; 138 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngôi Lời Là Chân Lý

Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 105 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tín Lý Hay Mục Đích

1 Ti-mô-thê 6:11-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/14/2018; P: 11/8/2018; 81 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:11:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Tiên Tri Của Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 20:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20; Dân-số Ký 11:24-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/7/2018; P: 11/8/2018; 97 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vui Mừng Trong Chúa

Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2018; P: 11/7/2018; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 9:59:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhưng Trước Hết

Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/4/2018; P: 11/7/2018; 192 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:37:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Được Chọn Và Được Thưởng

Khải-huyền 22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2018; P: 11/7/2018; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:10:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm Gì Trong Hạn Hán

Sáng-thế Ký 26:1-14
Mục Sư Huỳnh Thái Mỹ Vân
C:8/5/2018; P: 11/7/2018; 177 xem 1 lưu
Xem lần cuối 25.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.