VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Phan Phước Lành
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/27/2017; P: 8/29/2017; 636 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15.24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 49 xem
Xem lần cuối 2.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/20/2015; P: 12/22/2015; 828 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.88 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12; Giăng 20:1-9,19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 58 xem
Xem lần cuối 3.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:5-11
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/11/2011; 1646 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 2002 xem 48 lưu
Xem lần cuối 5.25 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2009; 1865 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/22/2017; P: 11/8/2017; 152 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1597 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 141  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.