VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đứa Con Xinh Tốt

Đứa Con Xinh Tốt

Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/4/2010; 2259 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:58:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cận Thị Thuộc Linh

2 Phi-e-rơ 1:8-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 690 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:56:36
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Ơn Chữa Lành

Ơn Chữa Lành

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2009; 3237 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:55:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/9/2019; 341 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:55:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sứ Điệp Sau Lễ Phục Sinh

Giăng 20:19-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 522 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:54:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 2007 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:54:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cảm Tạ Trong Sự Thờ Phượng

Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 221 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:53:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Theo Dấu Chân Chúa

Theo Dấu Chân Chúa

Giăng 5:30
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/23/2014; 760 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:53:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Mời Gọi Dự Tiệc

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1097 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:53:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đối Diện Khó Khăn

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:5-14
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:2/23/2014; 652 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:53:37
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 212  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.