VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cô-lô-se 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/5/2013; 152 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 11:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2018; P: 5/23/2018; 814 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:19:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/1/2010; 814 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:18:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8; Hê-bơ-rơ 12:14; 1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 312 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:17:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2013; 940 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:17:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/23/2014; 441 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:17:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/27/2019; 195 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:16:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/27/2013; 596 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:16:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/13/2014; P: 7/20/2014; 458 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 11:16:26
Đọc  Chia sẻ
Mác 2:23-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/14/2018; P: 1/15/2018; 190 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:15:50
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 132  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.