VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/11/2011; 734 xem 1 lưu
Xem lần cuối 42.15 phút
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/25/2011; 1378 xem 3 lưu
Xem lần cuối 42.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 91 xem 2 lưu
Xem lần cuối 43.52 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Pastor Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 535 xem 3 lưu
Xem lần cuối 44.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:2–23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/7/2018; P: 10/10/2018; 405 xem 2 lưu
Xem lần cuối 44.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 722 xem 4 lưu
Xem lần cuối 44.82 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/9/2008; 2368 xem 18 lưu
Xem lần cuối 44.93 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:13-14; Ma-thi-ơ 1:16-23
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 500 xem 3 lưu
Xem lần cuối 45.17 phút
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/24/2007; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 45.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/20/2014; 503 xem 7 lưu
Xem lần cuối 46.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 211  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.