VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/27/2007; 3329 xem 34 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:0:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 35:1-7
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:10/28/2012; P: 1/12/2015; 1083 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:59:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 15:5-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/9/2020; P: 2/20/2020; 211 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:59:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:8-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/18/2014; 702 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:58:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:6-11
Pastor Michael Faber
C:6/3/2012; 343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:58:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:15-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/2/2020; P: 2/19/2020; 77 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:56:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 1162 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:55:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-9
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/11/2020; P: 2/18/2020; 148 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:54:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3-9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/13/2016; P: 11/18/2016; 1227 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:53:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:11-18
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/25/2019; 921 xem 31 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:49:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 118  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.