VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nhã-ca 2:16-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/13/2008; 2219 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:43:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/1/2007; 407 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:42:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-57
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/6/2015; P: 7/10/2015; 457 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:42:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Pastor Michael Proud
C:7/20/2014; 676 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:41:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 360 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:41:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:7-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 291 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:41:11
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 332 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:40:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:6; Rô-ma 6:15-23
Pastor Michael Faber
C:11/3/2013; 410 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:40:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 702 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:39:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/16/2003; 372 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 20:39:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  136 / 172  Tiếp  Cuối

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.