VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Nền Tảng Cuộc Cải Chánh

1 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 281 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:30:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Cha Hạnh Phúc

Người Cha Hạnh Phúc

Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 1439 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:30:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Nếp Sống Mới

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 312 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:30:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhu Cầu Sâu Thẳm

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/22/2013; 442 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:30:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xử Dụng Sự Tự Do Để Hầu Việc Chúa

Ga-la-ti 5:13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/12/2011; 891 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 6:28:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gây Dựng Nhau

Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 225 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 6:28:24
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Nói Khó Nghe

Ê-sai 56:1-8; Mác 7:24-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:28:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đến Và Tận Thế I

Ma-thi-ơ 24:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 7652 xem 38 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:26:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Được Cứu

Người Được Cứu

Khải-huyền 7:1-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/6/2011; 1614 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:24:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu

Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu

Hê-bơ-rơ 11:1; Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1557 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:24:34
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  156 / 183  Tiếp  Cuối

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.