VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/29/2015; P: 12/2/2015; 1735 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:53:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/27/2015; P: 9/30/2015; 754 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:53:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 41:1-13; Mác 14:10-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 335 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:52:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2009; 2956 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:52:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 3:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/9/2020; P: 8/12/2020; 162 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:51:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/28/2008; 1325 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:51:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/21/2014; 906 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:50:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/12/2014; 461 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:49:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/9/2009; 1895 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:48:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/29/2013; 830 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:47:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  176 / 238  Tiếp  Cuối

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.