VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mác 5:24-34
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 803 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:35:35
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1-4,23-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/22/2018; P: 7/25/2018; 488 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:34:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/29/2018; P: 7/31/2018; 309 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:11-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:32:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 1193 xem 39 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:30:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/14/2011; 1049 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:29:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 45:9-15; Khải-huyền 19:6-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/12/2017; 379 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:29:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/23/2013; 305 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:28:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63
Mục Sư Ngô Văn Bửu
C:10/8/2017; P: 10/13/2017; 773 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:26:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/18/2012; 2349 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 4:25:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 124  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.