VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Hê-bơ-rơ 11:15-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/21/2014; 935 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:52:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/25/2007; 2529 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:51:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:3/9/2014; 767 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:51:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/22/2004; 406 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:51:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/10/2017; P: 9/19/2017; 142 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:50:29
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2011; 2386 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:49:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/2/2014; 772 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:49:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2009; 1054 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:48:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2439 xem 37 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:46:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 1820 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 0:46:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 159  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.