VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 43:16-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/17/2011; 779 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:34:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/24/2013; 483 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:34:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/6/2017; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:33:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 963 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:33:20
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/5/2017; P: 3/10/2017; 336 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-3; Giăng 6:32-35; Giăng 6:46-51
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/10/2012; 879 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:33:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:10/30/2016; P: 12/1/2016; 657 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:32:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 250 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:32:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/17/2019; P: 3/20/2019; 292 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:31:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1579 xem 29 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:30:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 149  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.