VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/21/2008; 1945 xem 12 lưu
Xem lần cuối 20.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 959 xem 13 lưu
Xem lần cuối 22.44 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/18/2005; 568 xem 1 lưu
Xem lần cuối 22.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/8/2012; 2300 xem 19 lưu
Xem lần cuối 23.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 2784 xem 4 lưu
Xem lần cuối 24.17 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/22/2012; 830 xem 4 lưu
Xem lần cuối 24.62 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1315 xem 17 lưu
Xem lần cuối 25.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1281 xem
Xem lần cuối 25.49 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7
Pastor Gary Benedict
C:7/1/2012; 467 xem 2 lưu
Xem lần cuối 25.57 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/22/2006; 2279 xem 10 lưu
Xem lần cuối 25.71 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 179  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.