VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Sức mạnh của lời chúc phước

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/16/2003; 686 xem 4 lưu
Xem lần cuối 20.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Địa Vị Cao Trọng Của Thánh Đồ

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 1695 xem 28 lưu
Xem lần cuối 20.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ý Nghĩa Giáng Sinh

Ý Nghĩa Giáng Sinh

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/2/2007; 2273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 20.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/28/2010; 2002 xem 14 lưu
Xem lần cuối 21.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Phục Vụ Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 21.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xây Dựng Cách Nào? (Phần 1)

Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Mai Tấn David
C:9/11/2016; P: 9/18/2016; 399 xem 4 lưu
Xem lần cuối 21.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Định Luật của Đức Tin

Định Luật của Đức Tin

Mác 5:25-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/16/2008; 2625 xem 4 lưu
Xem lần cuối 21.48 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Một Hội Thánh Gương Mẫu

Một Hội Thánh Gương Mẫu

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-29
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/4/2005; 2133 xem 6 lưu
Xem lần cuối 21.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giáng Sinh - Món Quà Tuyệt Diệu

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/24/2014; P: 12/25/2014; 319 xem 9 lưu
Xem lần cuối 22.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gặp Chúa Phục Sinh

Giăng 20:1-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1891 xem 17 lưu
Xem lần cuối 23.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 181  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.