VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Bức Thư Sống

Bức Thư Sống

2 Cô-rinh-tô 3:3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/9/2009; 1629 xem 5 lưu
Xem lần cuối 26.18 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nguy Hiểm Của Việc Thối Lui

Nguy Hiểm Của Việc Thối Lui

Sáng-thế Ký 19:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/4/2012; 768 xem 1 lưu
Xem lần cuối 26.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chìa Khóa của Nước Thiên Đàng

Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/7/2009; 787 xem
Xem lần cuối 26.78 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gia Phổ Của Hy Vọng

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/3/2017; P: 12/12/2017; 707 xem 12 lưu
Xem lần cuối 26.98 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quản Trị Cơn Giận

Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/7/2011; 1125 xem 10 lưu
Xem lần cuối 28.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Từ Biệt Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/18/2017; P: 6/26/2017; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 29.15 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thông Điệp Cho Hội Thánh Ngày Nay

Thông Điệp Cho Hội Thánh Ngày Nay

Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2009; 2563 xem 15 lưu
Xem lần cuối 29.51 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Của Gióp

Gióp 1
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/13/2015; P: 9/14/2015; 840 xem 5 lưu
Xem lần cuối 29.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đứng Vững Trong Sự Công Chính

Đứng Vững Trong Sự Công Chính

2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 842 xem 2 lưu
Xem lần cuối 29.82 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nguồn Của Sự Vui Mừng

Nguồn Của Sự Vui Mừng

Nê-hê-mi 8:9-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/28/2011; 826 xem
Xem lần cuối 30.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 185  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.