VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:15-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2008; 3280 xem 19 lưu
Xem lần cuối 32.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Kiềm Chế Cái Tôi

Kiềm Chế Cái Tôi

Gia-cơ 1:19-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 1888 xem 28 lưu
Xem lần cuối 34.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Biết

Chúa Biết

Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 651 xem 4 lưu
Xem lần cuối 35.00 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

"Hãy Mở Ra"

Mác 7:31-37
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 846 xem 2 lưu
Xem lần cuối 36.30 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quản Gia Khôn Ngoan

Lu-ca 12:42-48
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 7 xem
Xem lần cuối 37.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Xin Như Ông Gia-bê

1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 555 xem 5 lưu
Xem lần cuối 37.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mối Tình Đầu Đời Của Đa-vít

1 Sa-mu-ên 18:17-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/16/2014; 486 xem 2 lưu
Xem lần cuối 37.53 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Để Lòng Mình Biết Chắc

Để Lòng Mình Biết Chắc

1 Giăng 2:3-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/21/2010; 795 xem 4 lưu
Xem lần cuối 37.88 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ma-ra-na-tha

1 Cô-rinh-tô 16:22b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 38.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 508 xem 5 lưu
Xem lần cuối 39.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 180  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.