VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 7:15-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/23/2014; 1401 xem 18 lưu
Xem lần cuối 46.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 248 xem 5 lưu
Xem lần cuối 46.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; 75 xem 1 lưu
Xem lần cuối 47.11 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/9/2012; 839 xem 2 lưu
Xem lần cuối 47.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 47.24 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 398 xem 9 lưu
Xem lần cuối 48.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:1-19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 542 xem 4 lưu
Xem lần cuối 48.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/29/2012; 1006 xem 12 lưu
Xem lần cuối 49.09 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/21/2012; 485 xem 3 lưu
Xem lần cuối 49.86 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/15/2012; 753 xem 5 lưu
Xem lần cuối 50.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 151  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.