VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Phi-e-rơ 2:11-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/14/2015; 492 xem 11 lưu
Xem lần cuối 48.44 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/11/2009; 2312 xem 15 lưu
Xem lần cuối 49.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 6:1-8; Ma-thi-ơ 5:13-16
Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
C:10/19/2010; 4190 xem 14 lưu
Xem lần cuối 49.39 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Giăng 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Cường Aaron
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 251 xem 4 lưu
Xem lần cuối 50.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 2276 xem 35 lưu
Xem lần cuối 51.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1261 xem 24 lưu
Xem lần cuối 51.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2019; P: 11/14/2019; 469 xem 10 lưu
Xem lần cuối 53.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18-31
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 508 xem 5 lưu
Xem lần cuối 55.96 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/9/2010; 2554 xem 22 lưu
Xem lần cuối 56.76 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:14-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/8/2013; 1973 xem 14 lưu
Xem lần cuối 56.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 136  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.