VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2008; 2599 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 15:19:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:19-20; Giăng 3:16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 15:14:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-14; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/4/2009; 1783 xem 27 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 15:12:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/20/2019; P: 10/25/2019; 676 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 15:5:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/9/2016; P: 7/11/2016; 748 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 15:5:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 32:17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 603 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 15:4:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/5/2020; 162 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 15:3:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2012; 1905 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 15:1:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1656 xem 32 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 14:58:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/14/2014; 880 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 14:58:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  87 / 97  Tiếp  Cuối

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.