VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1497 xem 8 lưu
Xem lần cuối 15.73 giây
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-5a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/24/2016; P: 1/30/2016; 2531 xem 25 lưu
Xem lần cuối 55.73 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/2/2022; P: 10/3/2022; 297 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.16 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Ông Trương Anh
C:7/1/2018; P: 7/9/2018; 690 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:2/3/2018; P: 2/3/2019; 545 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2014; 778 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/23/2024; P: 7/2/2024; 261 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.80 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 30:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 988 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2024; P: 7/14/2024; 58 xem
Xem lần cuối 2.05 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 5320 xem 82 lưu
Xem lần cuối 2.06 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 258  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.