VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Cô-lô-se 3:12-16
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 932 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7.20 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 738 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9.20 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/1/2013; 1376 xem 4 lưu
Xem lần cuối 20.21 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/30/2020; P: 9/1/2020; 639 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/10/2022; P: 9/12/2022; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:8-22
Mục Sư Nguyễn Công Thành
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 1776 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 5:19-23
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:6/22/2014; 1630 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2.65 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 899 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4.32 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/20/2003; 502 xem
Xem lần cuối 4.35 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/3/2010; 2076 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4.39 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 223  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.