VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 2:19-20; Ga-la-ti 5:22-23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/10/2016; P: 1/18/2016; 1258 xem 14 lưu
Xem lần cuối 31.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/5/2017; 1670 xem 33 lưu
Xem lần cuối 31.21 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 335 xem
Xem lần cuối 31.26 phút
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 1161 xem 30 lưu
Xem lần cuối 31.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1488 xem 13 lưu
Xem lần cuối 31.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 301 xem 4 lưu
Xem lần cuối 31.39 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16-25
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 324 xem 5 lưu
Xem lần cuối 31.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/15/2019; P: 1/21/2020; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 31.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-6,13-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/7/2020; P: 6/9/2020; 165 xem 3 lưu
Xem lần cuối 31.63 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:22a, 24-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/7/2010; 1915 xem 8 lưu
Xem lần cuối 31.68 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 578  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.