VietChristian
VietChristian
nghe.app
15 SOLAS :: +Playlist :: RSS
2Ân Phúc Vô Hạn (thư Ê-phê-sô) :: +Playlist :: RSS
3Đào Nhiệm (Giô-na) :: +Playlist :: RSS
4Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình :: +Playlist :: RSS
5Đối Diện Với Tương Lai (Gia-cơ) :: +Playlist :: RSS
6Đức Chúa Trời Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Của Chúng Ta :: +Playlist :: RSS
7Đổi Mới Tâm Trí :: +Playlist :: RSS
8Ðời Sống Ðắc Thắng :: +Playlist :: RSS
9Đời Sống Có Ý Nghĩa :: +Playlist :: RSS
10Đời Sống Sung Mãn :: +Playlist :: RSS
11Ðời Sống Với Khải Tượng :: +Playlist :: RSS
12Đạo Và Đời (Thư I Giăng) :: +Playlist :: RSS
13Ai Có Tai Hãy Nghe :: +Playlist :: RSS
14Bài Ca Ân Phước :: +Playlist :: RSS
15Bài Ca Giáng Sinh (Lu-ca) :: +Playlist :: RSS
16Bài Ca Mùa Vọng :: +Playlist :: RSS
17Bài Cầu Nguyện Chung :: +Playlist :: RSS
18Bài Giảng Trên Núi :: +Playlist :: RSS
19Bồi Linh Mưa Nguồn :: +Playlist :: RSS
20Bước Đi Trong Chúa :: +Playlist :: RSS
21Bước Ði Trong Quyền Năng :: +Playlist :: RSS
22Bước Đi Trong Thánh Linh :: +Playlist :: RSS
23Bảy Hội Thánh (Khải Huyền) :: +Playlist :: RSS
24Biết Mình :: +Playlist :: RSS
25Cứu Ân Toàn Bị :: +Playlist :: RSS
26Cứu Ơn (sách Ru-tơ) :: +Playlist :: RSS
27Câu Chuyện Cứu Chuộc :: +Playlist :: RSS
28Câu Chuyện Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
29Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên :: +Playlist :: RSS
30Cầu Nguyện Phục Hưng :: +Playlist :: RSS
31Chúa Đến và Tận Thế :: +Playlist :: RSS
32Chúa Với Tôi, Tôi Với Chúa :: +Playlist :: RSS
33Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Sự Vận Hành Siêu Nhiên Của Chúa :: +Playlist :: RSS
34Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu :: +Playlist :: RSS
35Cuộc Đời Môi-se :: +Playlist :: RSS
36Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu :: +Playlist :: RSS
37Danh Hiệu Cứu Chúa :: +Playlist :: RSS
38Gặp Chúa :: +Playlist :: RSS
39Gia Đình :: +Playlist :: RSS
40Giàu Có Vô Hạn :: +Playlist :: RSS
41Giăng :: +Playlist :: RSS
42Hành Động Thờ Phượng :: +Playlist :: RSS
43Hành Trình Cứu Rỗi :: +Playlist :: RSS
44Hôn Nhân Theo Ý Chúa :: +Playlist :: RSS
45Hội Đồng Báp Tít :: +Playlist :: RSS
46Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA) :: +Playlist :: RSS
47Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ :: +Playlist :: RSS
48Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTL Miền Nam :: +Playlist :: RSS
49Hội Thánh :: +Playlist :: RSS
50Hội Thánh Đức Tin Greenville :: +Playlist :: RSS
51Hội Thánh Báp Tít Ân Điển :: +Playlist :: RSS
52Hội Thánh Báp Tít Đức Tin :: +Playlist :: RSS
53Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge :: +Playlist :: RSS
54Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân :: +Playlist :: RSS
55Hội Thánh Báp-tít Escondido :: +Playlist :: RSS
56Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm :: +Playlist :: RSS
57Hội Thánh Cộng Đồng Hy Vọng :: +Playlist :: RSS
58Hội Thánh Lời Chúa :: +Playlist :: RSS
59Hội Thánh Lời Sống :: +Playlist :: RSS
60Hội Thánh Mặc Quyền Phép Của Thánh Linh :: +Playlist :: RSS
61Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn :: +Playlist :: RSS
62Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster :: +Playlist :: RSS
63Hội Thánh Sống Mạnh (Thư Phi-Líp) :: +Playlist :: RSS
64Hội Thánh Tôi :: +Playlist :: RSS
65Hội Thánh Tin Lành Ân Điển :: +Playlist :: RSS
66Hội Thánh Tin Lành Apple Valley :: +Playlist :: RSS
67Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển :: +Playlist :: RSS
68Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria :: +Playlist :: RSS
69Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary :: +Playlist :: RSS
70Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth :: +Playlist :: RSS
71Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất :: +Playlist :: RSS
72Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston :: +Playlist :: RSS
73Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Khởi Đầu Mới :: +Playlist :: RSS
74Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis :: +Playlist :: RSS
75Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Orlando :: +Playlist :: RSS
76Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose :: +Playlist :: RSS
77Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle :: +Playlist :: RSS
78Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA :: +Playlist :: RSS
79Hội Thánh Tin Lành Evry :: +Playlist :: RSS
80Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim :: +Playlist :: RSS
81Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego :: +Playlist :: RSS
82Hội Thánh Tin Lành Nam Florida :: +Playlist :: RSS
83Hội Thánh Tin Lành North Hollywood :: +Playlist :: RSS
84Hội Thánh Tin Lành North San Diego :: +Playlist :: RSS
85Hội Thánh Tin Lành Orange :: +Playlist :: RSS
86Hội Thánh Tin Lành San Bernardino :: +Playlist :: RSS
87Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ :: +Playlist :: RSS
88Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển :: +Playlist :: RSS
89Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove :: +Playlist :: RSS
90Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley :: +Playlist :: RSS
91Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Poway :: +Playlist :: RSS
92Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond :: +Playlist :: RSS
93Hội Thánh Trong Thế Kỷ 21 :: +Playlist :: RSS
94Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm :: +Playlist :: RSS
95Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh :: +Playlist :: RSS
96Hội Thánh Vinh Hiển :: +Playlist :: RSS
97Hội Thánh Xưa Và Nay (Sách CVCSD) :: +Playlist :: RSS
98Hãy Cầu Như Vầy :: +Playlist :: RSS
99Halloween 2 :: +Playlist :: RSS
100Hiểu Đặc Quyền Của Bạn Trong Giao Uớc của Chúa :: +Playlist :: RSS
101Hiến Chương Nước Trời: Sự Bình Thường Mới :: +Playlist :: RSS
102Huyền Nhiệm Nước Trời :: +Playlist :: RSS
103Kỳ Công Của Đức Tin :: +Playlist :: RSS
104Kỳ Vọng Của Đấng Christ (Giăng 17) :: +Playlist :: RSS
105Kết Quả Thánh Linh :: +Playlist :: RSS
106Khí Giới Tâm Linh :: +Playlist :: RSS
107Khai Phóng Quyền Năng :: +Playlist :: RSS
108Khải Tượng Của Chúa Cho Đời Sống Tôi :: +Playlist :: RSS
109Khuôn Mẫu Hội Thánh Đầu Tiên :: +Playlist :: RSS
110Làm Con Vua Thánh Trên Trời :: +Playlist :: RSS
111Làm Môn Đệ Chúa :: +Playlist :: RSS
112Lễ Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
113Lễ Lá :: +Playlist :: RSS
114Lễ Ngũ Tuần :: +Playlist :: RSS
115Lễ Phục Sinh :: +Playlist :: RSS
116Lễ Tạ Ơn :: +Playlist :: RSS
117Lễ Thăng Thiên :: +Playlist :: RSS
118Lễ Tiệc Thánh :: +Playlist :: RSS
119Liên Kết :: +Playlist :: RSS
120Linh Âm Giai Điệu :: +Playlist :: RSS
121LOGOS (Tin Lành Giăng) :: +Playlist :: RSS
122Một Bắt Đầu Mới :: +Playlist :: RSS
123Mở Quà Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
124Mùa Chay :: +Playlist :: RSS
125Mùa Vọng Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
126Mười Điều Răn :: +Playlist :: RSS
127Mạc Khải (Khải Huyền) :: +Playlist :: RSS
128n/a :: +Playlist :: RSS
129Nô Lệ và Tự Do (Thư Ga-la-ti) :: +Playlist :: RSS
130Năm Mới :: +Playlist :: RSS
131Nếp Sống Bình Thường Của Cơ-đốc Nhân :: +Playlist :: RSS
132Ngày Từ Mẫu :: +Playlist :: RSS
133Ngày Từ Phụ :: +Playlist :: RSS
134Ngày Tình Yêu :: +Playlist :: RSS
135Ngôi Lời Vào Đời (Giăng) :: +Playlist :: RSS
136Ngôn Sứ Của Đức Chúa Trời :: +Playlist :: RSS
137Ngồi Đi Đứng :: +Playlist :: RSS
138Người Đàn Ông Can Đảm :: +Playlist :: RSS
139Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời :: +Playlist :: RSS
140Nghiên Cứu Thư Giăng Thứ Nhất :: +Playlist :: RSS
141Những Người Được Chọn (Thư I Phi-e-rơ) :: +Playlist :: RSS
142Những Thi Thiên Cho Đời Sống :: +Playlist :: RSS
143Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu :: +Playlist :: RSS
144Niềm Tin & Cuộc Sống :: +Playlist :: RSS
145Phục Hưng Tâm Linh :: +Playlist :: RSS
146Phục Vụ :: +Playlist :: RSS
147Phẩm Chất Của Người Thành Công :: +Playlist :: RSS
148Phúc Âm và Luật Pháp :: +Playlist :: RSS
149Phúc Âm Vào Đời I (Phúc Âm Lu-ca) :: +Playlist :: RSS
150Phúc Âm Vào Đời II (Phúc Âm Lu-ca) :: +Playlist :: RSS
151Phúc Âm Vào Đời III :: +Playlist :: RSS
152Quyền năng Đức Thánh Linh Cho Đời Sống Tin Kính :: +Playlist :: RSS
153Quyền Năng Để Sống Đạo :: +Playlist :: RSS
154Quyền Tể Trị Của Đấng Christ :: +Playlist :: RSS
155Sống Đạo Qua Lời Nói :: +Playlist :: RSS
156Sống Trong Ơn Thần Hựu :: +Playlist :: RSS
157Sự Giáng Sinh Không Ai So Bằng :: +Playlist :: RSS
158Sự Quay Trở Lại Vĩ Đại Nhất :: +Playlist :: RSS
159Sự Trang Bị Thiên Thượng :: +Playlist :: RSS
160Sứ Vụ Tín Nhân (Giăng 15) :: +Playlist :: RSS
161Song Ngữ :: +Playlist :: RSS
162Tái Khám Phá Vương Quốc Đức Chúa Trời :: +Playlist :: RSS
163Tái Lập Đời Sống (Nê-hê-mi) :: +Playlist :: RSS
164Tôi Chọn :: +Playlist :: RSS
165Tự Do Khỏi Quá Khứ :: +Playlist :: RSS
166Tứ Diện Phúc Âm :: +Playlist :: RSS
167Tình Yêu Diệu Kỳ (Nhã Ca) :: +Playlist :: RSS
168Tăng Trưởng Thay vì Bỏ Cuộc :: +Playlist :: RSS
169Tín Nhân Mùa Vọng :: +Playlist :: RSS
170Tại sao Ðức Chúa Jêsus Giáng Sinh :: +Playlist :: RSS
171Tặng Phẩm Từ Trời :: +Playlist :: RSS
172Thánh Kinh Và Đời Sống :: +Playlist :: RSS
173Thừa Sai Nhà Vua :: +Playlist :: RSS
174Thù Nghịch Nhà Vua :: +Playlist :: RSS
175Thẩm Quyền Nhà Vua :: +Playlist :: RSS
176Theo Chúa :: +Playlist :: RSS
177Tin Và Sống (Đa-ni-ên) :: +Playlist :: RSS
178Tin Và Sống (Gia-cơ) :: +Playlist :: RSS
179Trở Nên Phần Tử Của Đội Đắc Thắng :: +Playlist :: RSS
180Trai Tài Gái Sắc (Thư I Phi-e-rơ) :: +Playlist :: RSS
181Trong Đời Sống (Phúc Âm Mác) :: +Playlist :: RSS
182Trong Trường Cầu Nguyện Với Đấng Christ :: +Playlist :: RSS
183Truyền Giáo :: +Playlist :: RSS
184Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi) :: +Playlist :: RSS
185Uy Quyền Thuộc Linh :: +Playlist :: RSS
186 :: +Playlist :: RSS
187Văn Hóa Và Niềm Tin :: +Playlist :: RSS
188Việc Chúa Đã Làm :: +Playlist :: RSS
189Viên Ngọc Chín Màu (Trái Thánh Linh) :: +Playlist :: RSS
190Vietnamese Christian Church of Garden Grove :: +Playlist :: RSS
191Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ) :: +Playlist :: RSS
192Vui Mừng Trong Chúa (Thư Phi-líp) :: +Playlist :: RSS
193Vun Xới Môi Trường Để Thấy Dấu Kỳ Phép Lạ Của Chúa Trong Hội Thánh :: +Playlist :: RSS
194Xức Dầu Để Tiến Bộ :: +Playlist :: RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.