VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Sáng-thế Ký 21:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/22/2020; P: 11/23/2020; 103 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 1:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20&1-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/15/2020; P: 11/17/2020; 94 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:16-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/8/2020; P: 11/9/2020; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 8:34:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:9-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/1/2020; P: 11/3/2020; 183 xem 2 lưu
Xem lần cuối 43.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/25/2020; P: 10/27/2020; 65 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 14:21:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 17:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 87 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 8:36:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 51 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 16:2:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/4/2020; P: 10/6/2020; 109 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:56:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14:17-24
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/27/2020; P: 9/28/2020; 139 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 16:2:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/20/2020; P: 9/23/2020; 81 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 16:2:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.