VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
1 Cô-rinh-tô 1:4-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/10/2021; P: 10/12/2021; 96 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 10:24:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/6/2021; P: 10/8/2021; 72 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 6:59:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 75:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/26/2021; P: 9/29/2021; 122 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 22:37:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 6:32-33
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/19/2021; P: 9/21/2021; 91 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 18:53:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 19:19-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/12/2021; P: 9/14/2021; 167 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 12:16:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/29/2021; P: 9/1/2021; 167 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 14:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30-33:17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 20:22:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:17-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/11/2021; P: 7/14/2021; 183 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 15:33:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 151 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 9:28:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:18-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/20/2021; P: 6/28/2021; 113 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 3:26:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 49  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.