VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/2/2021; P: 5/7/2021; 71 xem 3 lưu
Xem lần cuối 53.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/25/2021; P: 4/29/2021; 73 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/8/2021 21:55:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/18/2021; P: 4/19/2021; 33 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 13:58:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/11/2021; P: 4/12/2021; 114 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 10:42:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:2-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/4/2021; P: 4/5/2021; 115 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 3:10:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-46
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/28/2021; P: 3/31/2021; 67 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 9:3:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/21/2021; P: 3/24/2021; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 5:28:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/14/2021; P: 3/16/2021; 202 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 2:39:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/7/2021; P: 3/10/2021; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 13:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/28/2021; P: 3/2/2021; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 7:42:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 48  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.