VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 14:6
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 124 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 4:26:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2019; 97 xem
Xem lần cuối 12/13/2019 18:1:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 138
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/17/2019; 140 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:9:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:19-26
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/10/2019; P: 11/11/2019; 184 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 14:10:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 224 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:9:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:16-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 7:49:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:8-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/13/2019; 164 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 17:58:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 94 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 4:2:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:16-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 168 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:38:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 134 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:38:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.