VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2021; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 15:5:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2021; 217 xem 4 lưu
Xem lần cuối 51.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:3-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2021; P: 1/26/2021; 189 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 4:40:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:40-50
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 168 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 15:4:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 137 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 4:10:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 279 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 9:3:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-32; Gióp 42:10-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2020; P: 12/29/2020; 240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 20:46:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 143 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 16:49:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2020; P: 12/21/2020; 176 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 7:37:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 5:1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/13/2020; P: 12/14/2020; 166 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 16:12:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 38  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.