VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Sốt Sắng Như Người A-thên

Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/21/2018; 13 xem
Xem lần cuối 48.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bị Người Ta Ghen Ghét

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 182 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 21:30:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Quyền Năng Đuổi Quỷ

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2018; 148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 12:18:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Ca Ngợi Đem Đến Giải Cứu

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 99 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 23:18:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chuẩn Bị Cho Những Người Trẻ

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 106 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2018 1:11:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Cho Người Khác Một Cơ Hội

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 165 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 10:58:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đã Mất Mà Nay Lại Còn

Lu-ca 15:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2018; 102 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 16:50:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Vẫn Còn Tể Trị

Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 222 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 17:24:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Mẹ Hiền

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 147 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 0:1:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đây Là Mẹ Con

Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 141 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 17:12:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.