VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 6:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/18/2021; 99 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 10:26:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:36-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/11/2021; P: 7/13/2021; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 1:52:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-25; Cô-lô-se 3:18-19
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 106 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 4:32:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/20/2021; 139 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 8:0:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:27-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/13/2021; P: 6/19/2021; 207 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 3:33:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 97 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2021 10:46:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/30/2021; P: 5/31/2021; 75 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 8:32:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2021; 229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 19:45:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2021; 247 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 1:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:3-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2021; P: 1/26/2021; 231 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 2:23:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.