VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Đã Mất Mà Nay Lại Còn

Lu-ca 15:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2018; 65 xem 3 lưu
Xem lần cuối 56.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Vẫn Còn Tể Trị

Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 197 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 1:36:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Mẹ Hiền

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 119 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 1:30:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đây Là Mẹ Con

Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 120 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2018 2:47:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Âm Mưu Của Sa-tan

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/6/2018; 237 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 20:57:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Bạn Có Phải Là Ba-na-ba

Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/29/2018; 232 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 22:0:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Nguồn Phước Cho Muôn Dân

Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/22/2018; 108 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 16:36:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Nhìn Xem Chúa

Hê-bơ-rơ 12:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/15/2018; 217 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/18/2018 1:30:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Những Người Tị Nạn Thành Công

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/8/2018; 262 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 19:51:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Thật Về Chúa Phục Sinh

1 Phi-e-rơ 1:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/1/2018; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 8:10:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.