VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Ngày Tính Sổ

Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 119 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:26:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Giáng Sinh

Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 104 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:46:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Thương Giáng Thế

Ma-thi-ơ 1:18-23
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:38:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mùa Yêu Thương

Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 217 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 15:59:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Của Lễ Cho Sự Biết Ơn

2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 162 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 9:5:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Ơn Và Biết Ơn

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2018; P: 11/26/2018; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 23:49:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Biết Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Nguyên
C:11/18/2018; 145 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:29:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2018; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 19:44:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Sợ Chi

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 2:16:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sốt Sắng Như Người A-thên

Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/21/2018; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 8:46:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.