VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

7 Bước Để Cầu Nguyện Hiệu Quả

2 Sử-ký 7:17-22
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 979 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 4:40:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hòa Hợp Trong Hôn Nhân: Thương Yêu Nhau

Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/16/2015; P: 8/19/2015; 1552 xem 36 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 18:27:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hòa Hợp Trong Hôn Nhân: Thuận Phục Nhau

Ê-phê-sô 5:21-24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 1420 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 12:16:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hôn Nhân Trong Công Cuộc Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1:0-3:0
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/2/2015; P: 8/5/2015; 1498 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 17:57:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hôn Nhân Theo Ý Chúa

Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 981 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 21:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tôn Giáo Hay Tâm Giao

Ma-thi-ơ 12:43-50
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/19/2015; P: 7/22/2015; 1392 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 12:57:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đảm Bảo Cho Tương Lai

Ma-thi-ơ 6:19-21
Mục Sư Hồ Nguyên Kha
C:6/28/2015; P: 6/30/2015; 1181 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 2:39:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Cha Được Phước

Thi-thiên 128
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1435 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 16:59:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Của Con Dân Chúa

Xa-cha-ri 7:1-14
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 676 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 15:9:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dấu Lạ Tối Hậu

Ma-thi-ơ 12:38-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/7/2015; P: 6/9/2015; 1382 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 1:44:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.